EMEP il kongrelerinin bir kısmı

   tamamlandı

EMEP il kongrelerinin bir kısmı tamamlandı
"Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesini daha ileriye taşımak için yenilenmiş, güçlenmiş bir işçi kitle partisi olmaya" şiarıyla 2. Olağan Genel Kongresine hazırlanan EMEP'in il kongrelerinin büyük bir kısmı hafta sonunda tamamlandı. Birçok işçinin somut deneyimlerini aktardığı kongrelerde, yapıldığı ilin niteliğine göre tarım, Kürt sorunu ve gençlik üzerine özel vurgular yapıldı. Emperyalizm ve gericiliğin emekçilere yönelik saldırıları tartışılarak, bu saldırılar karşısındaki partinin mücadele platformu belirlendi.
Fabrikalar kalemiz
Zonguldak'ta il binasında gerçekleştirilen ve divan başkanlığını gazetemiz yazarlarından Fahri Bozbaş'ın yaptığı kongrede açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Şemsettin Küçük, partilerinin dört yıl süresince çok büyük bir mesafe kat ettiğini, birçok gelişmeye damgasını vurduğunu ve her geçen gün daha çok işçi ve emekçiyle birleştiğini söyledi. EMEP GYK Üyesi Seyit Aslan, ÖDP, SİP ve İHD yöneticilerinin katıldığı kongrede, demiryolu ve maden işçileri adına konuşmalar yapıldı.
Programımız iktidara taşınacak
Tekirdağ Merkez ilçede faaliyetin yeniden planlanması, ilçe örgütü olmayan ilçelerde ilçe örgütlerinin kurulması, işçi ve köylülerin taleplerini dile getiren çeşitli kampanyaların yapılması, günlük işçi basınının haber, dağıtım vs. yönleriyle güçlendirilmesi, hükümet programına karşı alternatif bir çalışmanın yürütülmesi, sendikasız işyerlerinde sendikal faaliyetin yoğunlaştırılması kararlarının alındığı Tekirdağ İl Kongresi'nde, Mehmet Akpınar il başkanlığına getirildi.
Bursa'da sendikacıların ilgisi
Kristal Düğün Salonu'nda 800'ün üzerinde işçi ve emekçinin katılımıyla gerçekleştirilen Bursa İl Kongresi'ne, sendika temsilcileri yoğun bir şekilde katıldı. Katılan sendikacılar şu isimlerden oluştu: DİSK Bölge Başkanı Hüseyin Yaman, Enerji Yapı Yol-Sen Şube Başkanı İbrahim Sıtkı ve Yönetim Kurulu Üyesi Reşat Tavşancı, Eğitim-Sen Şube Sekreteri Mustafa Hasırcı, Tarım Gıda-Sen Şube Sekreteri Altan Deniz, Genel-İş Şube Başkanı Cengiz Durmuş, TÜMTİS Şube Başkanı Gürol Yılmaz, SES Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Eren, Nermin Kaya, Haber-İş 1 No'lu Şube Sekreteri Ali Küçükkoçkaya. Ayrıca HADEP İl Başkanı İnce Adıgüzel ve EMEP Genel Başkan Yardımcısı Memet Kılınçaslan da kongrede yer aldı. Kongrede il başkanlığına Fikret Çırakoğlu getirildi.
Amasya il binasında yapılan kongre ise, İsmail Arslan yeniden il başkanı seçildi.
Balıkesir'de Akbaş Düğün Salonu'nda yapılan ve Genel-İş, Eğitim-Sen, TÜMTİS, Balıkesir şubelerinin başkanları, Harb-İş, Enerji Yapı Yol-Sen, Balıkesir Halkevi temsilcileri ve EMEP GYK Üyesi Kamil Tekin Sürek'in katıldığı kongrede, Osman Arslan yeniden başkanlığa seçildi.
www.evrensel.net