İGS patronu işçilerin

   sözleşmesiyle oynuyor

İGS patronu işçilerin sözleşmesiyle oynuyor
İstanbul Giyim Sanayii (İGS) patronu, "zor ekonomik koşulları" bahane ederek, toplu iş sözleşmesiyle imza altına alınan ücret artışını uygulamak istemiyor. Hazırladığı protokolle işçilere yeni bir ücret artışı dayatan patron, bu yolla işyerindeki sendikayı da işlevsiz kılıyor.
Avcılar E-5 karayolu üzerinde kurulu İGS'de çalışan 2000'i aşkın işçiyi kapsayan 14'üncü dönem toplu iş sözleşmesinin 35'inci maddesinde, ücretlere ikinci yılın her altı aylık dilimi için "DİE'nin ilan edeceği Parekende Fiat Endeksi dikkate alınarak bu oran üzerinden zam yapılacağı" hükmü yer alıyor.
Bu oran üzerinden zam yapmak istemeyen İGS patronu ise işçilere yeni bir protokol imzalatmaya çalışıyor. Patron tarafından hazırlanan protokolde "2. yıl ilk 6 ay 1.6.200 ve ikinci 6 ay 1.12.2000 tarihindeki üyelerin almakta oldukları ücretlerine; ücret zamları markın 6 ay kur artışları oranı dikkate alınarak bu oranlar üzerinden zam yapılmasına karar verilmiştir" deniliyor.
Yüzde 50 kayıp
Son altı ay içerisinde markın yüzde 18 arttığı, DİE'nin belirlediği ücret artışının ise yüzde 65.9 olduğu düşünülürse, işçilerin ücretlerinde ortalama yüzde 50 kayıp meydana geliyor. İşçilere tek tek imzalatılmaya çalışılan bu protokolle, işyerinde örgütlü TEKSİF Sendikası Avcılar Şubesi de işlevsiz hale geliyor.
İGS işçilerine yönelik bir bildiri hazırlayan Emeğin Partisi Avcılar İlçe Örgütü, İGS patronunun kârına kâr katmak için kazanılmış hakları gasp etmeye çalıştığını belirtti. Emekçilerin her geçen gün daha da yoksullaştığına, zenginlerin ise daha çok zenginleştiğine dikkat çekilen bildiride, işverenin saldırılarını püskürtmenin İGS işçilerinin birliğinden ve örgütlü mücadelesinden geçtiği vurgulandı. Bildiride, TEKSİF Avcılar Şubesi'nde çağrı yapılarak, "Sendika kendisini yok sayan ve işçilerin ücretlerinde büyük kayba neden olacak bu saldırıya karşı durmalıdır" denildi.
www.evrensel.net