EMEP il kongreleri başladı

"Bağımsızlık-demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde bir adım daha ileri" şiarıyla 2. olağan kongre çalışmalarını sürdüren Emeğin Partisi'nin il kongreleri tamamlanıyor.

EMEP il kongreleri başladı
"Bağımsızlık-demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde bir adım daha ileri için" şiarıyla aylardır 2. olağan kongre çalışmalarını sürdüren Emeğin Partisi'nin il kongreleri bir bir tamamlanıyor. Dün, Elazığ, Eskişehir ve Osmaniye'de yapılan kongrelere birçok emekçi katılırken, EMEP'in, yoğunlaşan emperyalist gerici saldırganlığa karşı izleyeceği mücadele hattı bir kez daha vurgulandı.
Emeğin Partisi Elazığ İl Örgütü, Töre Düğün Salonu'nda 500 kişinin katılımıyla yaptığı il kongresiyle yeni yönetimini belirledi. Konuşmacıların, Marmara ve Düzce depremi, sosyal güvenliğin tasfiyesi, özelleştirme ve Elazığ yerel sorunlarına değindiği kongreye, Emekli-Sen, Eğitim-Sen, Kültür-Sen, İHD ve Tek Gıda-İş sendikaları ile HADEP, ÖDP, DBP İP ve Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Derneği üyeleri katılarak destek verdi.
İHD Şube Başkanı Cafer Demir'in insan hakları sorunlarına değindiği kongrede yapılan seçimler sonucunda başkanlığa Cemal Zülfikar getirilirken, Ali Dağ, Yemoş Özlütaş, Doğan Kayır, Cengiz Öncel ve Mesut Gündoğdu da, yönetim kuruluna seçildiler.
İşçiler kürsüdeydi
Eskişehir'de Kazancı Düğün Salonu'nda yapılan ve işçilerin serbest kürsüsüne dönüşen kongrede, TÜMTİS ve Paşabahçe işçileri söz alarak EMEP'in, örgütlenmelerine ve direnişlerine yaptığı katkıları aktardılar. Emek Platformu'nun yerel ayağının oluşturulması, özelleştirme ve taşeronlaştırmaya karşı etkin mücadele edilmesi kararlarının alındığı kongreye, Tez-Koop İş Şube Başkanı Tansu Demirdağ, Harb-İş Şube Başkanı Mustafa Kaya, ÇGD Genel Başkan Yardımcısı Ömer Duru, BES Şube Başkanı Kenan Öğ, SES Şube Başkanı Hasan Yılmaz, Eğitim-Sen Şube Başkanı Paşa Şanlı, Enerji Yapı Yol-Sen Şube Başkanı İbrahim Akgün, Tüm Sosyal Sen Şube Başkanı İmam Baba, ÖDP, HADEP ve CHP yöneticileri katıldı. EMEP Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Varlı'nın da katıldığı kongrede il başkanlığına İsmet Ispalarlı yeniden seçildi.
Osmaniye'de üye ve delegelerin katılımıyla gündem maddeleri takip edilerek yapılan kongre sonucunda yapılan seçimlerde Ökkeş Nergiz başkanlığa getirilirdi.
Dersim'de il konferansı
Tunceli EMEP İl Örgütü'nün, ilçe ve köylerden gelen birçok emekçi ile bir araya gelerek düzenlediği konferansa katılan EMEP GYK Üyesi Ender İmrek, partilerinin kapitalist kölelik zincirini kırmak için yılmadan mücadele ettiğini kaydederek, AB'ye üye olmanın ne Kürt sorununu ne de başka bir sorunu çözmeyeceğini vurguladı. Semtlere, köylere, sendika ve iş alanlarına, kadın ile gençlik kollarına yönelik faaliyet programının belirlendiği ve 7 saat süren konferansta, İl Başkanı Ali Taman ve Merkez İlçe Başkanı Murat Üldeş, geçmiş dönem faaliyetleri hakkında bilgi sundu.
www.evrensel.net