MIGA nedir?

Dünya Bankası, 1980'de başlayan mali krize karşı, ucuz işgücünün bulunduğu gelişmekte olan ülkelerdeki yabancı yatırımları teşvik etmek için 1985'te bir çalışma başlattı.

MIGA nedir?
 • Misyonu
  Dünya Bankası, 1980 yılından başlayan mali krize karşı, ucuz işgücünün bulunduğu gelişmekte olan ülkelerdeki yabancı yatırımları teşvik etmek amacıyla 1985 yılında bir çalışma başlattı. Bu çalışmalar sonucunda MIGA Konvansiyonu olarak ifade edilen kararlar Dünya Bankası Guvernörler Kurulu'nda onaylandı. Konvansiyonun amaçlar bölümünde MIGA misyonu şöyle tarif edilmekteydi: "...gelişmekte olan ülkelere sermaye akışını genişletmek, yabancı yatırımları teşvik ederek risklere karşı kolaylık sağlayıcı uygulamaları desteklemek ve bunları garanti altına alacak programlar geliştirmek..." Görüldüğü gibi MIGA, Dünya Bankası kararlarının uygulayıcısı ve diğer ülkelerdeki yabancı yatırımları garantiye alma adı altında yaptırımlarda bulunun lojistik bir örgüttür.
 • Amacı
  Dünya Bankası, 1980 yılından başlayan mali krize karşı, ucuz işgücünün bulunduğu gelişmekte olan ülkelerdeki yabancı yatırımları teşvik etmek amacıyla 1985 yılında bir çalışma başlattı. Bu çalışmalar sonucunda MIGA Konvansiyonu olarak ifade edilen kararlar Dünya Bankası Guvernörler Kurulu'nda onaylandı. Konvansiyonun amaçlar bölümünde MIGA misyonu şöyle tarif edilmekteydi: "...gelişmekte olan ülkelere sermaye akışını genişletmek, yabancı yatırımları teşvik ederek risklere karşı kolaylık sağlayıcı uygulamaları desteklemek ve bunları garanti altına alacak programlar geliştirmek..." MIGA bu işlev çerçevesinde şu "risklere" karşı güvence sağlıyor:
 • Kamulaştırma ve devletleştirme
  Yatırım yapılan ülke tarafından, yatırımcının garanti edilen yatırım üzerindeki mülkiyet hakkının, tasarruflarının ve diğer haklarının kaybolması veya kısıtlanması sonucunu doğuracak kararların zararlarına karşı koruma sağlıyor. Yatırım bir kısmının kamulaştırılmasına karşı da sınırlı garanti sağlanabileceği ancak yatırım yapılan ülke tarafından alınan ve ayrım gözetmeksizin ülke genelinde herkese uygulanacak hukuki düzenlemelerin kamulaştırma olarak kabul edilmediği ve bunun garanti kapsamında olmadığı ifade ediliyor.
 • Transfer kısıtlamaları
  Sermaye, kâr veya diğer parasal kazançların yatırım yapılan ülke dışına transfer etmek üzere ulusal para biriminden başka bir yabancı para birimine dönüştürülmesinden doğan zararlara karşı koruma sağlıyor. Ancak, para biriminde yapılan devalüasyonların garanti kapsamının dışında olduğu hüküm altına alınmış durumda.
 • Yargı yolunun engellenmesi
  Yatırım yapılan ülkenin yatırım sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesinden kaynaklanan yatırımcı zararları garanti kapsamına alınmış durumda. Yatırımcı yatırımından dolayı alması gereken ödemeleri alamazsa, veya hukuki başvuru yolayla yatırım yapılan ülkenin resmi makamlarının müdahalesi sonucunda herhangi bir sonuç alınmazsa MIGA'nın zarar için tazminat ödeyeceği belirtiliyor.
 • Savaş ve iç karışıklıklar
  Yatırım yapılan ülkede politik bir amaç doğrultusunda yapılan eylemlerden kaynaklanan "savaş ve iç karışıklık" (isyan, ihtilal, iç savaş, sabotaj vb.) sonucunda ortaya çıkan riskler garanti kapsamına alınmış. Bütün bunların yanında MIGA, bir üye ülkeden gelişmekte olan bir başka ülkeye yapılan yatırımları da garanti altına alıyor. Ayrıca özelleştirilen kamu kurumlarını da MIGA kapsamına alınacağı belirtiliyor. MIGA tarafından garanti edilebilir yatırımlar sermaye yatırımları, hissedar kredileri ve krediler için sermaye sahibinin verdiği garantilerden oluşuyor. Diğer garanti edilebilir yatırım türlerinin kapsamına ise teknik yardım, yönetim sözleşmeleri, franchasing ve lisans sözleşmeleri giriyor.
  www.evrensel.net