06 Şubat 2000 03:00

Sahte sendika yasası yeniden ısıtılıyor

Grev ve toplusözleşme haklarını içermeyen, kamu emekçilerinin sendikalarını 'tabela' haline dönüştüren 'sahte sendika yasası' yeniden gündeme getiriliyor.

Paylaş
Sahte sendika yasası yeniden ısıtılıyor
Sultan Özer
Emekçileri hedef alan saldırı yasalarını, gece yarılarına kadar çalışarak çıkaran hükümet, bu kez de kamu emekçilerinin "sahte sendika yasası" diyerek karşı çıktığı "Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası"nı yeniden gündeme getirmeye hazırlanıyor. Türkiye Kamu-Sen'in kurucu Başkanı ve MHP Ankara Milletvekili Ali Işıklar, hazırladığı "Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun Teklifi"yle hükümete hizmete hazır olduğunu gösterdi.
Işıklar ve 29 arkadaşı tarafından hazırlanan teklif bir bütün olarak 'özgürlük'lerden çok 'yasak' ve kısıtlamaları getiriyor. Kamu emekçilerine grev ve toplusözleşme hakkı tanımayan teklif, hükümet görüşünün oluşturulması amacıyla Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Şağar tarafından bakanlıklara gönderildi. Ahmet Şağar'ın yazısı, hükümetin Ali Işıklar'ın yasa önerisini Meclis'ten geçirme hazırlığında olduğunu ortaya koyuyor.
Işıklar tarafından hazırlanan teklifte, grev ve toplusözleşmeye hiç değinilmediği gibi, kadük olan tasarıdaki gibi "toplu görüşme"yi öngörüyor. Teklif'in 3'üncü maddesinde "toplu görüşme" tanımlanıyor. Altıncı kısım, ikinci bölümde ise "toplu görüşme, yetki, mutabakat metni" yer alıyor. Toplu görüşmenin 15 günde sonuçlanacağı, anlaşma sağlanması durumunda mutabakat metninin imzalanacağı ve icrai ve yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu'na sunulacağı; Bakanlar Kurulu'nun üç ayda gerekli düzenlemeleri yaparak, TBMM'ine sunacağı belirtiliyor.
12 Eylül ürünü YHK
Uyuşmazlık yaşanması durumunda ise 12 Eylül'ün ürünü Yüksek Hakem Kurulu (YHK) devreye sokularak, YHK Başkanı'nın başkanlığında üniversitelerarası kurul tarafından belirlenecek 4 üyeden oluşan Uzlaştırma Kurulu devreye sokuluyor. Tarafların Uzlaştırma Kurulu'nun kararına katılmaması halinde ise yine önlerine Bakanlar Kurulu çıkarılıyor.
Daha önceki tasarı konfederasyonu "en az beş sendikanın bir araya gelerek oluşturduğu tüzel kişilik" olarak tanımlarken, Işıklar'ın teklifinde bu sayı yediye çıkarılıyor. Oysa 87 sayılı IL0 sözleşmesi, üst kuruluşları da kapsayacak şekilde çalışanlara 'istedikleri kuruluşları kurma hakkı' tanıyor. Teklifte eski tasarıdan farklı olarak adliyedeki kamu görevlileri ile askeri birimlerde çalışan sivil memurlara sendika kurma hakkı tanınıyor. Ayrıca, 9'uncu hizmet koluna "gıda" kelimesi eklenip, "Tarım, Gıda ve Ormancılık Hizmetleri" olarak düzenleniyor.
Bütün yollar hükümete
Direnişle geri aldırttıkları "sahte sendika yasası"nın Kamu-Sen'li Ali Işıklar tarafından yeniden getirtilmek istendiğine dikkat çeken Enerji Yapı Yol-Sen Genel Sekreteri Bedri Tekin, buna izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Teklifin Anayasa'ya ve ILO normlarına aykırı olduğunu belirten Tekin, teklifle getirilen toplu görüşmede uzlaşma olup olmamasına bakılmaksızın son kararın Bakanlar Kurulu'na bırakıldığına dikkat çekti.
Meclis'te hükümetlerin istemediği bir yasanın geçme şansının olmayacağını ve kamu emekçilerinin konfederasyonları aracılığıyla ne talep ederse etsin sonuçta hükümetin dediğinin olacağının bilindiğine vurgu yapan Tekin, "Açıkça, 'Sizi dinlerim, ama ben istediğimi yaparım' denilmektedir. Yani yıllardır tek taraflı olarak belirlenen ücret ve çalışma koşullarımızın aynı şekilde düzenlenmesi bu kanunla da devam ettirilecektir. Ekonomik ve sosyal haklarımız bugün olduğu gibi yine siyasi iktidarların iki dudağına, onların insafına bırakılacaktır" dedi.
Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Sekreteri Döndü Taka da teklifin, kamu emekçilerinin çıkarlarını değil, işveren konumundaki devletin çıkarlarını gözeten yaklaşımla hazırlandığını söyledi. "Ali Işıklar, kamu emekçilerine sendika değil, Danışma Kurulu öngörüyor. Devlet memurunun siyaset yasağı burada da devam ediyor" dedi. Taka, dişe diş mücadeleyle geri çektirdikleri bir yasanın, 'yeni'ymiş gibi tekrar kendilerine dayatılmasını kabul etmeyeceklerini, hak ve özgürlükler içermeyen, grev ve toplusözleşme öngörmeyen bir yasayı kabul etmeyeceklerini söyledi.
ÖNCEKİ HABER

Pişmanlık Yasası'nın süresi uzatılıyor

SONRAKİ HABER

Adana'da sendikalar, odalar ve Adana Barosundan örgütlenme forumu

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa