Erdoğan ihale yolsuzluğundan

   yargılanacak

Erdoğan ihale yolsuzluğundan yargılanacak
İstanbul İl İdare Kurulu, Tayyip Erdoğan ve İSKİ eski Genel Müdürü Veysel Eroğlu'nun İSKİ'de yapılan bir ihalede usulsüzlük yaptıkları için yargılanmalarına karar verdi. Erdoğan'ın 'görevini kötüye kullanma' nedeni ile yargılanacağı soruşturma kapsamında İSKİ İhale Komisyonu üyeleri de 'görevlerini suiistimal ettikleri' için yargılanacaklar. Komisyon üyelerinin ilk davası 8 Mart 2000'de.
Açıklık ve rekabet ilkelerini çiğnediler
İstanbul İl İdare Kurulu, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri'nin hazırladığı rapor doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İSKİ eski Genel Müdürü Veysel Eroğlu ve eski Yönetim Kurulu üyelerinin yargılanmasına karar verdi. Kurul, aynı soruşturma kapsamında yer alan İSKİ İhale Komisyonu üyelerinin de 'görevlerini suiistimal ettikleri' için mahkemeye çıkmalarına karar verdi. İşçi Partisi'nin bir basın açıklaması yaparak İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 31.01.1997 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile alımı gerçekleştirilen Düktil Font Boru alımı esnasında ihalenin Hamle İnşaat'a verilmesi için usulsüzlük yapıldığını ve ihaleye fesat karıştırıldığını belirtmişti. Bu iddia üzerinden harekete geçen İçişleri Bakanlığı Müfettişleri de, yaptıkları incelemeler ve Komisyon Üyesi Seniha Ersoy'un ifadeleri doğrultusunda bu ihalenin usulsüz olarak yapıldığına kanaat getirdiler. Müfettişler yapılan yolsuzlukları ise şöyle açıkladılar: "İSKİ İhale Yönetmeliği'nin 3. maddesinde belirtilen ihalede açıklık ve rekabet ilkelerinin çiğnendiği, İhale Komisyonu Üyesi Seniha Ersoy'un ihalenin Sadip firmasına verilmesinden sonra ihale kararına karşı koyması sonrasında, zorunlu olarak izhne çıkarılması ve ardından başka bir göreve atanmasının 'ihale komisyonunun görev süresince değişmezliği' ilkesiyle uyuşmadığı, İSKİ Kuruluş Kanunu'nda İSKİ'nin herhangi bir organına ihale artırma yetkisi tanınmadığı halde 70 km'lik boru ihalesinin yüzde 150 olarak artırılmış olması."
İlk dava 8 Mart 2000'de
İçişleri Bakanlığı müfettişleri bu görüş doğrultusunda hazırladıkları raporu İstanbul İl İdare Kurulu'na gönderdiler. Kurul da 11.08.1999 tarihinde söz konusu kişilerin yargılanmaları için yeterli kanıt bulunduğuna karar vererek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tayyip Erdoğan, İSKİ Genel Müdüür Veysel Erdoğan ve diğer İSKİ Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini kötüye kullandıkları için TCK'nın 240. maddesine göre yargılanmalarına karar verdi.
İl İdare Kurulu aynı soruşturma kapsamında İSKİ İhale Komisyonu üyelerinin hakkında da görevlerini suiistamal ettikleri için yargılanmalarına karar verdi. Kurul üyelerinin davası 8 Mart 2000 tarihinde Fatih 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde saat 11.00'de başlayacak.
www.evrensel.net