Küreselleşen eğitimin meyvesi!

İTÜ'de, sene başında, öğrencilerden 'geçiş sistemi' uygulaması için para toplandı. Şimdi de bu paraları ödemeyen öğrencilerin okuldan atılacağı belirtiliyor. ÖES Genel Başkanı İzzettin Önder olayı 'küreselleşen eğitim'in bir sonucu olarak değerlendiriyor.

Küreselleşen eğitimin meyvesi!
Rojda İldan
Sene başında kendisinden istenen parayı vermediği için okuldan atılma tehlikesiyle karşı karşıya olan İTÜ öğrencisi Çelik Karakaş, kendisi gibi para vermeyen bir sürü öğrenci olduğunu belirterek, parayı vermeme nedeninin uygulamanın hukuksuz olmasına inanmaları olduğunu söylüyor. Öğretim Elemanları Sendikası Genel Başkanı İzzettin Önder ise uygulamayı bir burjuva dayatması olarak nitelendiriyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Çelik Karakaş, sene başında eski öğrecilerden 10, yeni öğrencilerden ise 20 milyon lira olarak istenen parayı vermediği için şu an İTÜ'den atılma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu paraların elektronik geçiş sistemi için toplandığını belirten Karakaş, kendi bölümünde kendisiyle beraber 60, okul genelindeyse tahmini olarak 150 kişinin bu parayı vermediğini belirtiyor. "Parayı vermememiz paraya sahip olmamızdan kaynaklanmıyor. Bu paranın hukuksuz bir şekilde vakıf adına toplanmasından kaynaklanıyor" diyen Karakaş, paranın hukuksuz olarak toplandığını, YÖK'ün ve İstanbul Valiliği'nin İTÜ Rektörlüğü'ne gönderdiği talimatların kanıtladığını söyleyerek, "Bu talimatlarda dernek, vakıf adına herhangi bir para talep edilemeyeceği belirtiliyor. Okul paranın sebebinin elektronik geçiş sisteminin masrafını karşılamak olduğunu söylüyor. Ama öğrencilerin okul masraflarını karşılamak gibi bir yükümlülüğü de yok. YÖK'ün ve valiliğin gönderdiği belgeler elimizde" diyor.
'Vermek zorundasınız'
Rektörlüğün yakın bir zamanda okulun her tarafına astığı yazılarda parasını ödemeyen öğrencilerin kayıtlarının silineceğinin söylendiğini belirten Karakaş, okulun bunu yapmaya hakkı olmadığını ve bunlar üzerinden insanları bilinçlendirip, okula karşı dava açmayı düşündüklerini ifade ediyor. Ne yapabileceklerini öğrenmek için bir avukatla görüştüklerini belirten Karakaş, avukatların, idari bir dava açılabileceğini söylediğini belirtiyor.
"Bu uygulama üniversite masraflarının da bundan böyle öğrencilere çıkartılacağını gösteren bir ilk adım niteliğinde. Ortaokullarda olduğu gibi temizlik parası, kömür parası alınmasının meşrulaştırılması için ortaya atılan, dolayısıyla da özelleştirmeye hizmet eden bir uygulama. Buna karşı durmalıyız" diyen Karakaş, kendilerinin Elektrik Fakültesi Dekanlığı ile görüştüklerini belirterek, "Arkadaşlarımız kendisine bu paranın hukuka aykırı bir şekilde toplandığını söyledi, dekan ise 'İstediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz ama bu parayı vermek zorundasınız' dedi" diyor. Rektör Gülsün Sağlamer'le de kayıt haftasında toplu olarak görüşmeyi düşündüklerini açıklayan Karakaş, basını da kullanarak rektörlük üzerinde baskı kurmaya çalışacaklarını ve uygulamanın geri alınması için gerekeni yapacaklarını söylüyor.
Burjuva dayatması
Öğretim Elemanları Sendikası Genel Başkanı İzzettin Önder ise İTÜ Rektörlüğü'nün parayı ödemeyenlerin 18 Şubat'ta okulla ilişiklerinin kesileceğini duyurması üzerine böyle bir şeyin olamayacağını kaydetti. Öğrencilerden para toplanmasının haklı olmadığına inandığını ifade eden Önder, "İnsanlık hakkı olan eğitim hakkının böyle bir yolla insanların elinden alınmasının karşısındayım. Para verilmesi ya da verilmemesinin insanların eğitim haklarının sonlandırılmasında bir ölçüt olabileceğini düşünmüyorum" dedi. Bu uygulamanın dava edilebileceğini, ama bir sonuç alınıp alınmayacağını bilmediğini ifade eden Önder, "Bu olayı tamamen küreselleşen eğitimin ortaya çıkardığı bir sonuç olarak gördüğümü belirtmek istiyorum. Bu tamamen bir burjuva dayatmasıdır" diyor.
www.evrensel.net