Metal işçileri gazeteleriyle buluşuyor

İzmir Aliağa'da bulunan demir çelik fabrikalarındaki işçiler vardiya çıkışlarında, dünyadaki ve ülkedeki gelişmelere farklı bir pencereden bakmaya başladılar.

Metal işçileri gazeteleriyle buluşuyor
İzmir'den EMEP'li bir işçi
İzmir Aliağa'da Bakırçay Havzası olarak adlandırılan bölgede bulunan demir çelik fabrikalarındaki işçiler vardiya çıkışlarında, dünyadaki ve ülkedeki gelişmelere, her an ve her gün kıskacında oldukları burjuva TV, gazete ve haber yorumlarından farklı bir pencereden bakmaya başladılar. 1850 işçinin çalıştığı HABAŞ ve 600 işçinin çalıştığı Ege Metal Fabrikası işçileri bir süredir her vardiya çıkışında günlük işçi basını Evrensel gazetesiyle buluşuyorlar.
Emeğin Partisi'nin 2. Genel Kongresi'nin öncesinde İzmir Aliağa ilçe örgütünün bölgede bulunan demir çelik işçileriyle birlikte yaptığı konferanslardaki gündemlerden birini günlük işçi basınının işçilere ulaştırılması sorunu oluşturuyordu. İşçilerle yapılan tartışmalarda bugüne kadar fabrikalara yönelik bildiri ve broşür dağıtımıyla sürdürülen aydınlatma faaliyetini güçledirmek için günlük işçi basınının fabrika önlerine götürülmesi ve oralarda satılması kararı alınmıştı. Konferansın hemen ardından da daha önce oluşturulan fabrika dağıtım grubunun o anki koşullarına uygun bir dağıtım planı çıkarıldı. Böylece fabrika önlerindeki gazete satışları da başlamış oldu. Fabrika önünde gazete satışı bugüne dek dört ayrı vardiyada çalışan işçilere yönelik yapıldı ve her seferinde ayrı vardiyalarda 15-17 gazete satışı yapıldı.
Herkes kabul edecektir ki, işçi basınının okunup tartışılacağı ve amacına daha etkili ulaşacağı alan tezgâh başlarında günlük işçi basını haber ve yazıları üzerine yapılacak tartışmaların yaşanacağı yerler olan fabrikalardır. İşçi kitlelerinin ve emekçilerin kendi sınıf kardeşleriyle dayanışma bilincini alabileceği, öğrenebileceği tek olanak olan işçi basınının işçilere ulaştırılması görevi sınıf bilinçli işçilerin, EMEP üyelerinin gazeteyi bugüne kadar ele aldığı biçimden farklı olmak zorunda olduğunu ortaya koymaktadır. Bize bu gerçeği kavratan da yine kongre sürecinde EMEP'li olmayan işçilerle yaptığımız kongre hazırlık toplantıları olmuştur. Fabrika gazete satış grubu olarak yaptığımız değerlendirme de, bugüne kadar bu bölgedeki fabrikalara yönelik parti çalışmasının en büyük eksikliğinin işçi basınının bu şekilde kullanılmamış olduğu yönündedir.
Ancak biz önemli olanın eksikliklerin ve sorunların giderilmesi karşısında alınacak tavır olduğunu da düşünüyoruz. Bir kez başlayan çalışmanın hep aynı verimlilikle ve her dönem aynı etkiyle devam etmesi, istikrarı kuşkusuz değişen koşullara bağlıdır. Ancak biz günlük işçi basınının değişik yöntem ve örgütlenmelerle inatla ve ısrarla işçilere ulaştırılması gerektiği inancımızla fabrika önlerinde gazete satışının gazetenin işçilere buluşturulmasının en iyi yollarından biri olduğuna inanıyoruz. Bunu kendi pratik çalışmamızda görüyoruz.
Bugün HABAŞ'ta iş çıkışı servislere binen işçiler günlük işçi basınından okudukları haberler üzerine tartışıyor, bugüne dek haberdar edilmedikleri sınıf kardeşlerinin sorunlarından, mücadele deneyimlerinden sonuçları beraber okuyor. Bundan sonra da her çarşamba ve cumartesi "Bugün Evrensel geliyor" sohbetlerini yapacaklar.
İşçi ve emekçilerin bulundukları alanlarda günlük işçi basının ulaştırıldığı bütün alanlardaki arkadaşlarımızdan, deneyimlerini, tartışmalarını, sorunlarını gazetemiz Evrensel'e yazmaları gerektiğini düşünüyoruz.
www.evrensel.net