Fotoğraf: AA

Durmuş'un son 24 günü

Danıştay, eğitim hastanelerinde sınavsız atama olanağı tanıyan yönetmelik değişikliğine dayanılarak yapılan atamaların yürütmesini durdurdu.

Durmuş'un son 24 günü
Sultan Özer
Danıştay Beşinci Dairesi, Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği iptal ederken, Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un yönetmeliğe dayanarak yaptığı atamaları da iptal etti. Bakan Durmuş'un atamaları geri alması için yasal 30 günlük süresi 29 Şubat'ta sona erecek.
Tababet Uzmanlık Tüzüğü'nde yapılan değişiklikle eğitim hastanelerinde şef ve şef yardımcılıkları kadrolarına sınavsız atama yapılması olanağı getiren düzenleme, TTB tarafından Danıştay'a götürüldü ve yürütmenin durdulması istendi. Danıştay ise 21 Aralık 1999 tarihinde, yönetmeliğe dayanak yapılan tüm atamaların hukuki dayanaktan yoksun kaldığını belirterek, yürütmenin durdurulmasını istedi.
Karar gerekçesinde, "Yönetmeliğin 'sebep ve maksat unsurları yönünden hukuka aykırı' olduğu saptanmış bulunduğundan, söz konusu yönetmeliğe dayalı olarak eğitim hastanelerinde boş bulunan şef ve şef yardımcılığı kadrolarına yapılan atamaların hukuki dayanaktan yoksun kaldığı tartışmasızdır" denildi.
Hâlâ adım atmadı
Ancak Bakan Durmuş, bugüne kadar henüz atamaların geri alınması konusunda bir adım atmadı. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ise işi şansa bırakmayarak, 31 Ocak 2000 tarihi itibariyle noter aracılığıyla ihtarname çekti. İhtarnamede yargı kararının gereğinin yapılması istendi. Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürü ve vekiline gönderilen ihtarnameye karar da eklenerek, yürütmenin durdurulması kararının çıktığı ve Yargılama Usul Kanunu uyarınca kararın en geç 30 gün içinde yerine getirilmesi gerektiği belirtildi.
Bu durumda Durmuş'un en geç 30 gün içinde yaptığı hukuka aykırı atamaları iptal etmesi gerekiyor. Yargı kararına uymaması halinde ise Durmuş hakkında TCK'nın 230 veya 240. maddeleri uyarınca görevi kötüye kullanma ya da görevi savsaklama gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacağı gibi, tazminat davası da açılabilecek.
'Hukuka uy' çağrısı
TTB Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu, Bakan Durmuş'u hukuka uymaya çağırdıklarını söyledi. Gereğinin yapılmaması halinde hem suç duyurusunda bulunacaklarını hem de mağdur olanların tazminat davası açmalarını isteyeceklerini belirten Bilaloğlu, şef ve şef yardımcılığı kadrolarının eğitim kadroları ve uzman hekim yetiştiren organlar olduğunun altını çizdi. Eğitim aksıyor gerekçesiyle yapılan atamaların eşitlik ilkesine, bilime ve Danıştay'ın son kararıyla da hukuka aykırı olduğunu bildiren Bilaloğlu, böylesi kadrolara Bakan'ın keyfi atama yapmasının doğru olmayacağını söyledi. Kararı, "Bakan'ın keyfi atama yaptığının belgesi" olarak değerlendiren Bilaloğlu, bundan sonra Bakan'a kalanın yargı kararını uygulamak olduğunun altını çizdi.
www.evrensel.net