MMO'nun programı yoğun

Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi 22-23 Ocak tarihlerinde genel kurulunu yaparak 24. dönem yönetim kurulunu oluşturdu.

MMO'nun programı yoğun
Ebru Ilgaz
Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi 22-23 Ocak tarihlerinde genel kurulunu yaparak 24. dönem yönetim kurulunu oluşturdu.
MMO İstanbul Şubesi'nin yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Uludağ, genel kurulu, "Bugün uluslararası sermayeyle bütünleşmiş olan devlet yönetimi tüm muhaliflerini susturdu. Demokratikleşme konusunda hiçbir çaba sarf etmediği gibi demokratik kitle örgütlerini de baskı altına aldı. Böyle bir dönemde görüşlerini kamuoyuna duyurmaya çalışan örgütlenmesiyle ve üye sayısıyla MMO önemlli bir yere sahip. Mühendisler sanayileşmenin, çevrenin içerisinde, sorunları çok yakından görüp kendi mesleğinden yola çıkarak görüş oluşturuyorlar. Onun için çok önemliler. Bizim ana amaçlarımızdan bir tanesi ülkemizin yeraltı ve yerüstü kaynaklarının ulusal çıkarlarımız doğrultusunda kullanılmasını sağlamak. Dolayısıyla devlet yönetiminin, çokuluslu tekellerle ilişkilerinin karşısına düşüyoruz. Bu dönem davranışlarımız baskı altına alınmaya çalışıldı" şeklinde değerlendiriyor.
Programın içeriği
Yeni döneme ilişkin bir program belirleyen MMO İstanbul Şubesi, çalışmalarının bir kısmını 23. dönemde başlatmıştı. Uludağ, yeni dönemin çalışmalarını iki başlık altında değerlendiriyor: Ülke sorunlarına ve meslek alanına, üyelere yönelik çalışmalar.
Demokratik bir meslek kuruluşu penceresinden özelleştirme, eğitim, sanayileşme, enerji ve ulaşım politikaları, çevre, kentleşme gibi konularda görüş bildireceklerini ve kamuoyunu aydınlatacaklarını söyleyen Uludağ, tüm bunları yaparken mesleki bilgilerinden, bilim ve teknolojiden faydalanacakalarının altını çizdi. Uludağ yapacakları çalışmalardan şu örnekleri verdi:
"Sanayileşme sorununu bizim dışınmızdaki meslek kuruluşları ya da politikacılar daha iyi bilemezler. Mesleki bilgilerimizden faydalanarak, sanayileşmeyle ilgili olarak ülke gündemini oluşturmaya çalışacağız. Önümüzde uluslararası şirketler tarafından dayatılmaya çalışılan bir enerji modeli duruyor. Bu modelin karşısında çalışmalarımız olacak. Mesleki birikimlerimizden kalkarak alternatif enerjilerin yenilenebilir enerjilerin kamuoyuna sunulması doğrultusunda çaba göstereceğiz. Çevre, kent içi ulaşım, genel ulaşım politikaları, eğitim özelleştirme, globalleşme, MAI sorunu var. Üniversitedeki eğitime, yaşadığımız kentin sorunlarına ilişkin çalışmalarımız olacak."
'Ülke sorunlarına sahip çıkacağız'
Uludağ, odalarının bu dönem üyelerine yönelik çalışmalara ağırlık vereceğini belirtirken, "Üyelerimizin bir kısmı kamu bir kısmı da özel sektörde çalışıyor. Her iki grubun da sorunları var. İşten atılmalar, çok düşük ücret, gereğinden fazla çalıştırma, angarya işler yükleme gibi sorunlar her iki alanda çalışanlar için de geçerli. Belediyelerdeki yönetimler değiştiğinde kendileri gibi düşünmeyen çalışanların işlerine son veriyorlar. İşsizlik büyük bir sorun. Sorunlara sahip çıkan ve birlikte çözüm arayan bir yaklaşımla çalışacağız" diyor.
MMO İstanbul Şubesi, öğrenci üye statüsünün geliştirilmesinin önünü açarken, üye olmayan makina mühendislerini odaya çekmenin formüllerini arıyor.
www.evrensel.net