Türk-İş'in kararları

   kongre salonunda kaldı

Türk-İş'in kararları kongre salonunda kaldı
Şahin Bayar
Türk-İş, 1-5 Aralık 1999 tarihinde Ankara'da topladığı 18. Olağan Genel Kurulu'nda "Demokratikleşme", "Ekonomik Politikalar", "Sosyal Politikalar", "Çalışma Yaşamı ve Sendikalar" başlıkları altında 150 karar almıştı. Türk-İş, bu kararların yanı sıra, "derhal" çözülmek üzere, işçi alacakları, taşeron ve özelleştirme gibi konuları içeren 7 kararı daha "Öncelikli ve Acil Talepler Bildirgesi" adı altında açıklamıştı.
Ancak aradan geçen iki aylık zamana rağmen Türk-İş, aldığı kararlar doğrultusunda tek bir adım atmış değil. Üstelik özelleştirme saldırılarının yoğunlaştığı, Telekom ile POAŞ gibi kamu kuruluşlarının birer birer özelleştirildiği, kıdem tazminatlarının gasp edilmek istendiği ve esnek çalışmanın dayatıldığı bir dönemde, Türk-İş ve bağlı sendikalardan hiç ses çıkmıyor. Oysa hatırlanacağı gibi Türk-İş Genel Kurulu'nda 35 sendikanın genel başkanı konuşma yapmıştı ve "sağcı"sından "solcu"suna kadar bütün sendikacılar, özelleştirme ve benzeri saldırılara karşı çıkmışlardı.
Taşeronlaşma hızla yayılıyor
Türk-İş kongresinde "acil" çözülmesi için alınan kararlardan birisi de, işçi alacaklarının ödenmesi, taşeron ve kaçak işçilikle mücadele edilmesiydi.
Belediye işçilerin alacakları olduğu gibi duruyor, taşeron ve kacak işçilik ise hızla yayılıyor.
Örgütlenme haklarını kullanmak isteyen işçiler, işgüvencesi olmadığı için patronlar tarafından kapı önüne konulmaya devam ediliyor.
Ancak aldığı kararlarda Türkiye tarafından onaylanmış 158 sayılı ILO Sözleşmesi uyarınca işgüvencesinin sağlanmasını isteyen Türk-İş, bu yönde de bir tek adım atmadı.
Grevle tehdit etmişlerdi
"Genel Kurulumuz, Türk-İş'in bu öncelikli ve acil taleplerinin yerine getirilmesi ve kazanılmış haklarımızın korunması için ve özellikle kıdem tazminatımıza yönelik herhangi bir saldırı karşısında, her türlü meşru ve demokratik eylemin gerçekleştirilmesine, tüketici boykotlarının kullanılmasına, işçi sınıfının siyasal alandaki bağımsız gücünün güçlendirilip geliştirilmesine ve gerektiğinde üretimden gelen gücün ülke çapında ve tüm işkollarını kapsayacak biçimde etkili bir biçimde kullanılmasına karar vermiştir" diyerek grev tehdidinde de bulunan Türk-İş, bu saldırıların en yoğunlaştığı bir dönemde Başkanlar Kurulu'nu bile erteleyebildi.
www.evrensel.net