Okuyan, SSK'yı satamazsa

   çekip gidecekmiş!

Okuyan, SSK'yı satamazsa
     çekip gidecekmiş!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan sosyal güvenliğin tasfiyesi ile İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun özelleştirilmesi için yasa hazırlıklarını sürdürürken, katıldığı toplantı ve seminerlerde 'bildiğini okuyor.' SSK ile İş ve İşçi Bulma Kurumu'nu özelleştirmek için yaptıkları hazırlıkları anlatan Okuyan 2 yıl içinde bunları yapamadığı takdirde görevi bırakacağı sözünü verdi.
Hemen her toplantıda aynı açıklamaları yapan Okuyan, İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun yeniden yapılandırılarak, "Türk İş Kurumu"na dönüştürüleceğini söyledi. Okuyan, "Elimde olsa bu kurumu derhal kapatırım" dedi.
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından Bolu Abant'ta devam eden, "Türkiye'de İşsizlik Sigortası" seminerinin kapanışında konuşan Bakan Yaşar Okuyan, İş ve İşçi Bulma Kurumu'nu, "devletin sırtına büyük bir yük" olarak tanımladı. Okuyan, şunları söyledi: "200 bin kişiye iş bulduklarını söylüyorlar. Bu kişilerin çoğu da devlet memuru sınavıyla işe alınanlar. 1998 itibariyle bu kurum 8-10 bin kişiye tesadüfen iş bulmuş durumda. Her ay dünyanın parasını verdiğimiz kurumda hiçbir şey yok. İş ve İşçi Bulma Kurumu'nu yarını bile beklemeden derhal kapatmamız gerekir. Böyle bir kuruma ihtiyaç duyulacaksa o takdirde yitirilen fonksiyonlarının modern çağa ayak uyduracak hale getirilmesi gerekir.
Kurumun adını Türk İş Kurumu olarak değiştireceklerini ve özel sektör ile rekabete açacaklarını söyleyen Okuyan kurumun iş bulmanın yanı sıra iş edindirme ve iş kurma görevini de yapacağını öne sürdü.
Okuyan, SSK hastaneleri için 18 bin 800 yeni kadro alımına gidileceğiğini belirttiği konuşmasında, şimdiye kadar kötülediği kurum hastaneleri hakkında "itiraflarda" bulundu. Personel yetersizliği nedeniyle 17 hastanenin kapalı durumda bulunduğunu söyleyen Okuyan, böylece SSK kuyruklarının ve hizmet yetersizliğinin asıl nedenini de açıklamış oldu.
SSK özelleştirme için bölünecek
SSK'da yeni yapılanmaya gidildiğini hatırlatarak, kurumun bünyesinde Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Sigortalılar Genel Müdürlüğü oluşturulacağını, yapısının da bağlı kuruluştan ilgili kuruluşa dönüştürüleceğini kaydetti. Okuyan konuya ilişkin şu bilgileri verdi: "SSK hastanelerinin üzerinde yerel yönetimlere de söz hakkı tanınacak. İki yıl içinde SSK hastanelerini bugüne göre yüzde 50 daha iyi konuma, SSK'yı da yüzde 90 daha iyi hizmet verir hale getireceğiz. Hastanelerin 4-5 tanesini İSO 9000 kalite belgeli hizmet verir hale getireceğiz. İki yıl içerisinde bunları gerçekleştiremezsek, hâlâ bu görevde olursam çeker giderim."
www.evrensel.net