'SSK çetesi'nin marifetleri bitmiyor

Diyarbakır SSK Hastanesi'nde ortaya çıkarılan yolsuzluklar üzerine Çalışma Bakanı Okuyan'ın atadığı yeni Başhekim Nevzat Gülsün...

'SSK çetesi'nin marifetleri bitmiyor
Diyarbakır SSK Hastanesi'nde dönen yolsuzluk ve usulsüzlüklerin birbiri ardına ortaya çıkarılmasının ardından, yolsuzluk ve usulsüzlüklere adı karışanlar, "bu gelişmeden sorumlu olduklarını düşündükleri" idare personelin yetkilerini ellerinden alıyor. Olayı soruşturan müfettişler Osman Üreyişli ve İbrahim Ulaş'a yolsuzluk belgelerini ilettikleri düşünülen memurlar, görevlerinden alınıyor ya da yetkileri gasp ediliyor.
Olağanüstü toplantı
Diyarbakır SSK Hastanesi'ne 24 Aralık 1999 tarihinde başhekim vekili olarak atanan Dr. Nevzat Gülsün'ün, ilk iş olarak MHP'ye yakınlığıyla bilinen ve yolsuzlukları nedeniyle yargılanan kişilerle bir toplantığı yaptığı belirtiliyor. Halen yargılanan dahiliye uzmanı Dr. Müjgan Or, yakını olan doktorlara yazdırdığı reçeteleri bizzat eşinin sahibi olduğu eczaneye yönlendirmekten sanık SSK eczacısı Melik Aslantaş, Dr. Süleyman Aksu ve personel Adnan Adıgüzel'in bu toplantıya katıldığı ifade ediliyor.
Bu toplantının ardından, Dr. Müjgan Or ve eczacı Melik Aslantaş'ın yaptığı oldukları yolsuzlukların ortaya çıkmasında SSK müfettişleri Osman Üreyişli ve İbrahim Ulaş'a yolsuzluk belgelerinin iletilmesini sağlayan idari personelin yetkilerinin iptali için SSK Genel Müdürlüğü'ne yazı yazıldığı ve bu yazının "hastane müdürlüğü" vaat edilerek, halen müdür yardımcısı olan Şehmus Kıdır'a da imzalatılarak işleme konulduğu öğrenildi.
Kurum içi sürgünler
Yeni Başhekim Gülsün'ün kararıyla şu ana kadar, Ömer Yalçındağ müdür yardımcılığından alınarak personel şefliğine, Süleyman Çetinkaya tahakkuk servisi şefliğinden alınarak aynı yerde memurluğa, Ayşe Sunal personel servisi şefliğinden alınarak makina ikmalde memurluğa, Semra Kaya hastalık servis şefliğinden alınarak, aynı serviste memurluğa getirildi. Dr. Salih Yiğit ve Dr. Ebu Ziya Barış'ın başhekim yardımcılıkları da aynı kapsamda iptal edilerek, Dr. Mahmut Tosun'un da başhekim yardımcılığının iptali istendi.
Sicili bozuk idareciler getirildi
Kurum içi sürgünler yoluyla boşaltılan idare makamlara ise, "yolsuzluktan sabık" kişiler getiriliyor. Çıkarılan sicil affından yararlanılarak, "yazdığı reçetelerle birtakım eczanelerin sahte küpürlerle kurumdan para almasını sağladığı" için uyarı ve kınama cezası verilen Süleyman Aksu ile "sahte küpür hazırlama" suçundan halen Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Dr. Aytaç Atamer de başhekim yardımcılıklarına getirildi. Dr. Okay Şimşek de, boşalan başhekim yardımcılığına atananlardan.
Kurum içinde yapılan şeflik sınavında baraj olan 70 puanı aşan personele şeflik verilmeyen hastanede, Dr. Müjgan Or'a yakınlığıyla bilinen ve şeflik sınavında yüz üzerinden 40 puanı bile tutturulamayan Adnan Adıgüzel de Hastalık Servis Şefliği'ne atandı.
Yeni Başhekim Gülsün'ün, aynı ekibin isteğiyle, daktilograf Güldane İbrahimoğlu'nu da şeflik, hizmetli kadrosundaki Yusuf Yüce, Tahir Kartal ve Mahmut Atmaca içinde memurluk kadrosu istediği öğrenildi.
Dr. Müjgan Or ile birlikte hastaneden çıkan reçeteleri eşine ait eczaneye yönlendirmekten sanık Melik Aslantaş'ın da, SSK Diyarbakır Hastanesi Başeczacılı görevine atanması istendi.
Öte yandan, Dr. Müjgan Or ve Aslantaş'ın birlikte yargılandıkları ve Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın son duruşmasında, mahkemenin konunun ağır cezayı ilgilendirmediğine kanaat getirerek, bir başka mahkemeye sevk ettiği öğrenildi.
Başhekim'in de sicili bozuk
Diyarbakır SSK Hastanesi Başhekimliği'ne atanan ve atandığı gün kurum içi birçok atama kararı da alan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Nevzat Gülsün'ün kendisinin de sicilinin pek sağlam olmadığı ortaya çıktı. Halen Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden 104 sanıklı "sahte doktor raporuyla SSK'dan emekli olma" davasında yargılanan bir kişiye de "gözleri gördüğü halde verilen görmez raporu"nun altında, tanıdık bir imza olduğu ortaya çıktı: Yeni Başhekim Dr. Nevzat Gülsün. Başhekim Gülsün'ün sicilindeki başka bir olay ise, doktor asteğmen olarak askerlik yaptığı sırada, sahte rapor vermekten dolayı askeri mahkemede yargılanmış ve ceza almış olması. Bu nedenle bir süre kamu hizmetlerinden men edilen Gülsün'ün şaibeli bir şekilde önce Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne girdiği, uzun süre burada doktorluk yaptıktan sonra da, aldığı sürgün cezası nedeniyle istifa ederek, bir süre sonra Diyarbakır SSK Hastanesi'nde göreve başladığı öğrenildi.
www.evrensel.net