Yalnız kalışımızın sebebi...

Tunceli Kültür ve Dayanışma Derneği'nin üç ayda bir çıkan yayın organı Dersim'in yeni sayısı çıktı.

Yalnız kalışımızın sebebi...
Tunceli Kültür ve Dayanışma Derneği'nin üç ayda bir çıkan yayın organı Dersim'in yeni sayısı çıktı. Dergide yer alan "Ret ve İnkâr" başlıklı ilk yazı Salman Yeşilgöz tarafından kaleme alınmış. Yeşilgöz, yazısında, köylerinden zorla göç ettirelen Kürt insanlarının akıbetine ve olayların tarihsel gelşimine değinerek sorunun çözüm yollarını arıyor. Yeşilgöz, yazısını, "Göç sorununun çözümü, üretimden zorla uzaklaştırılan insanların tekrar üretime katılacağı koşulların sağlanması ve bugüne kadar uğradıkları zararın tazmin edilerek, köylere dönüşlerinin serbest bırakılmasıyla mümkün olur" diye bitiriyor.
Hüseyin Akar tarafından kaleme alınan bir yazıda da 'Kürt İsyancı' Seyit Rıza'nın mücadelesine yer verilmiş. Tarihsel tanıklıklar ve belgeler etrafında kurulan yazıda Seyit Rıza'nın hayatı aktarılıyor.
Dergide ayrıca Metin Çetin ve Salman Yeşilgöz tarafından Şeh Sait'in torunu Abdülmelik Fırat ile gerçekleştirilen bir söyleşi de yer alıyor. "Yalnız Kalışımızın Sebebi Çok Derindedir" başlıklı şöyleşide halklar tarihinde dillere ve dinlere, oradan politikaya ve siyasete kadar birçok konuya ilişkin Abdülmelik Fırat'ın düşünceleri aktarılıyor. Dergide ayrıca güncel, politik ve kültürel sorunlardan Kürt tarihine, sanata kadar birçok alana ilişkin yazılar yer alıyor.
www.evrensel.net