Fotoğraf: Evrensel

Elazığ, Çorum ve Kırklareli konferanslarıToplantılarla il konferanslarına hazırlanan Emeğin Partisi, Elazığ'da 30 işçiyle bir araya geldi.

Elazığ, Çorum ve Kırklareli konferansları
Toplantılarla il konferanslarına hazırlanan Emeğin Partisi, Elazığ'da 30 işçiyle bir araya geldi. Ambar işçileri ve Köytur Tavukçuluk Şirketi işçilerinin yoğun olduğu toplantıda, söz alan Köytur işçileri, daha önce işyerlerinde örgütlü olan Tek Gıda-İş'in tasfiye edilerek kendilerine sendikasızlaşmanın dayatıldığını ifade ettiler. Örgütsüzlüğe karşı mücadele etmek gerektiğini kaydeden Köytur işçileri, EMEP'in böylesi bir mücadele için önemli bir araç olduğunu vurguladılar. Sabah altıdan akşam dokuz-ona kadar çalışmak zorunda oldukları bir dönemde EMEP'in kendilerine yardımcı olarak, sendikaları TÜMTİS'in örgütlenmesini sağladığını belirten ambar işçileri de, "Patronlar şimdi sendikalı olmamıza değil, EMEP'li olmamıza kızıyorlar" dediler. Toplantı şubat ayı içerisinde daha geniş katılımlı bir toplantı kararı alınarak sona erdirildi.
Ayrıca Elazığ Emek Gençliği de, "Birimlerin değerlendirilmesi, parti ve gençlik ilişkisi, antiemperyalist mücadele ve Kürt sorunu, işçi basını ve gençlik ekiyle ilişkiler, gençliğin eğitim sorunları" konularının tartışıldığı bir konferans düzenledi. 45 kişinin katıldığı toplantıda, örgütlenme sorunlarının aşılması için kararlar alındı.
Alaca'da 52 köylü üye oldu
Çorum'da düzenlenen EMEP İl Konferansı'nda, Alaca İlçe Başkanı Fethi Elhan'ın, geçen ay yapılan ilçe kongresi öncesi yapılan çalışmaları anlatırken, EMEP'e bir hafta önce üye olan 52 köylününün üye formlarını göstermesi delegeler arasında büyük bir coşku yarattı. İlçelerden ve köylerden gelen il delegelerinin iki yıllık çalışmalarını ve planlarını tartışarak bir dizi kararlar aldıkları konferansta, sanayi işkollarına ve tarımsal kesime yönelik çalışmaların yoğunlaştırılacağı belirtildi. EMEP GYK Üyesi Gürsel Durmuş'un katıldığı konferansta, 12 Şubat'taki kongreye geniş katılımın sağlanması için birtakım kararlar alındı.
Kırklareli konferansı yapıldı
EMEP Kırklareli İl Örgütü, konrge öncesi konferansını greçekleştirdi. GYK Üyesi Şükrü Taş, İl Başkanı Şevki Konur ve Tekirdağ İl Başkanı Mehmet Akpınar'ın da katıldığı kongrede, ülkedeki siyasi durum tartışıldı.
Sermayenin emekçilere karşı uyguladığı topyekûn saldırı, özelleştirme, tahkim yasası gibi yasaların bir gecede Meclis'ten geçmesi, asgari ücretin 80 milyon olarak belirlenmesi karşısında güçlü bir duruşun örgütlenmesi gerektiği vurgulandı. Ergene Nehri'nin kirlenmesi ile birlikte tarımsal üretimdeki düşüşün nedeninin kim olduğunu Trakya köylüsünün bildiği vurgulanan konferansta, Demirköy'de kurulması planlanan nükleer santralin de yeni bir saldırı olduğu ve Trakya'nın geleceğinin yok olması anlamına geldiği vurgulandı.
www.evrensel.net