Savunma hakkı engelleniyor

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Eralp Özgen ile 11 ilin baro başkanlarının katıldığı toplantının sonuç bildirgesi açıklandı

Savunma hakkı engelleniyor
Türkiye Barolar Birliği (TBB), cezaevlerine girişi düzenleyen protokolün, avukatlar için engelleyici nitelik taşıdığını ve yargı bütünlüğünü zedeleyeceğini bildirdi. TBB Başkanı Eralp Özgen ile Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak baro başkanlarının katıldığı, 29 Ocak'ta Denizli'de yapılan toplantının sonuç bildirgesi yayımlandı.
Avukatlık Yasası unutulmasın
TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmekte olan "avukatlık yasa tasarısı"nın gecikmeden yasalaşması ve böylece hak arama özgürlüğü, savunma ve hukuk devleti gereksinimlerini karşılayan çağdaş bir yasanın zorunluluk haline geldiğine işaret edilen bildirgede; taslağın aynen kabulü ve TBB üzerindeki Adalet Bakanlığı vesayetine son verilmesi gerektiği ve bunun, yeni yasa açısından "olmazsa olmaz" ön koşulu oluşturduğu kaydedildi.
Savunma hakkı ihlal ediliyor
Bildirgede, 14 Ocak'ta uygulanmak üzere cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen protokolle cezaevlerine giriş koşullarının hükme bağlandığına işaret edilerek, şu görüşlere yer verildi: "Protokolle savunma hakkı kullanılamaz hale getirildi. Bir cezaevi yetkilisi ile jandarma yetkilisine, avukatın çantasındaki evrakları dahi inceleme yetkisi tanınıyor. Avukatın müvekkiline verdiği evrakların savunmayla ilgili olup olmadığı yolunda aynı yetkililere takdir yetkisi tanınıyor. Yasalarda güvence altına alınan savunmanın gizliliği ilkesi ihlal ediliyor. Bu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin adil yargılama hakkına tamamen aykırıdır. Bu tür uygulamaların yapıldığı tüm davalar, bu nedenle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürülebilir."
Yargı bütünlüğünü zedeler
Uygar ülkelerde yargının, "sav-savunma-karar" üçlüsünden oluştuğu kaydedilen bildirgede, "Protokolle diğer yargı mensupları açısından bir aranma ve evrakların incelenmesi söz konusu değilken, sadece savunma makamının bireyleri olan avukatları için bu tür engellerin öngörülmesi de yargı bütünlüğünü zedeler" denildi.
Gerekirse AİHM'ye gidilecek
TBB'nin, siyasi iktidarı oluşturan parti liderleriyle görüşerek, protokolün avukatlar açısından sakıncalı olan durumun düzeltilmesine çalışacağı vurgulanan bildirgede, bu yolla sonuç alınmaması halinde Adalet Bakanlığı tamimi ve ek protokolün iptali için dava açılması da dahil, savunma hakkının korunması amacıyla gerekli eylem ve tepkilerin gösterileceği bildirildi.
www.evrensel.net