31 Ocak 2000 03:00

Küreselleşme uçurumu derinleştiriyor

Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Yönetimi, küreselleşmenin yoksullar ve zenginler arasındaki uçurumu büyüttüğünü belirterek, bu saldırıya karşı koyma çağrısında bulundu.

Paylaş
Küreselleşme uçurumu derinleştiriyor
Rahmi Emeç
Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Yönetimi, küreselleşmenin yoksullar ve zenginler arasındaki uçurumu büyüttüğünü belirterek, bu saldırıya karşı koyma çağrısında bulundu. Oda tarafından yapılan açıklamada, hükümetin Dünya Ticaret Örgütü'nün dayattığı anlaşmaları onaylamaması ve küreselleşme uğruna kabul ettiği tahkim gibi yasaları iptal etmesi istendi.
Dünya nüfusunun yüzde 48'inin dünya gelirinin yüzde 13'ünden azına sahip olduğuna dikkat çekilen açıklamada, iki yüz yıl önce 1/1.5 olan yoksullar ve zenginler arasındaki gelir dağılımı oranının, 1960'da 1/20, 1980'de 1/46'a yükseldiği belirtildi.
Dünyanın en zengin 227 kişisinin ellerinde bulundurduğu servetin 100 milyar doları aştığı, bu değerin de dünya nüfusunun yüzde 45'ini oluşturan 2.5 milyar insanın yıllık gelirine eşit olduğu dile getirilen açıklamada şöyle denildi: "Bugün 700 milyon insan yeterli derecede beslenememektedir. Bu insanların yeterli beslenebilmesi için her yıl 40 milyon ton hububat yeterli iken, zengin ülkeler hayvanlarını beslemek için her yıl 540 milyon ton hububat tüketmekte ve Amerikalılar zayıflamak için her yıl 5 milyar dolar harcamaktadır" denildi.
Her çocuğa 4 dolar yeter
Dünyada silahlanmak amacıyla 1988 yılında kişi başına 200 dolar harcandığı, oysa her çocuk için sadece 5 dolar harcanması durumunda 14 milyon çocuğun bulaşıcı hastalıktan ölmesinin önüne geçilebileceğini vurgulayan oda yöneticileri, açlık ve temel sağlık sorunlarını asgari düzeyde çözmek için gereken paranın 13 milyar dolar olduğu kaydettiler. Açıklamada, sadece Avrupa Birliği ülkelerinde parfüm için yılda 13 milyar dolar harcandığı ve en zengin 227 dolar milyarderinden yılda yüzde 4 oranında vergi alınması halinde bile bu 13 milyar dolar sağlanabileceği vurgulandı.
"Tüm bunlar yetmezmiş gibi Dünya Ticaret Örgütü (WTO), ulus ötesi şirketlerin daha fazla kâr elde edebileceği bir ortam yaratabilmek için dünya genelinde emeği ile geçinen insanlara küreselleşme adı altında daha fazla yoksulluk, daha fazla işsizlik ve daha fazla sefalet dayatmak istenmektedir" denilen açıklamada, tüm dünya insanlığı için baskı, açlık ve sefalet anlamına gelen bu anlaşmaların 57. hükümet tarafından da onaylanarak yürürlüğe konduğu dile getirildi.
Tüm insanlığın karşı duruşu
Ancak bu gelişmelere karşı Türkiye'de ve dünyada "emeğin ve tüm insanlığın karşı duruşunun" örgütlenmeye çalışıldığına dikkat çekilen açıklama şöyle devam ediyor: "Bu bağlamda, geçtiğimiz süreçte 50 Fransız aydın ve sanatçı tarafından da imzalanarak güç kazanan, 'Yurttaş Denetiminde Bir Dünya Ticaret Örgütü İçin' başıklı metin oluşturulmuştur. Bu çağrıya katılanlar tüm dünya haklarını, aşağıdaki üç kararı kendi hükümetlerinden talep etmek ve bunu kabul ettirmek için birleşmeye çağırmaktadırlar.
 • Kürselleşmenin tüm sonuçları ve özellikle Dünya Ticaret Örgütü'nün İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve diğer tüm uluslararası anlaşmalara ne derece uyduğunu inceleyecek bir genel değerlendirme yapılması.
 • Yurttaşların, emekçilerin, şirketlerin, sendikaların, derneklerin, hükümet dışı kuruluşların, seçilmişlerin ve ticaret serbestleşmesi yaşamını bir şekilde etkileyen herkesin görüşlerinin demokratik biçimde çatışacağı küresel halk meclislerinin toplanması.
 • Bu değerlendirmenin sonuçlanması ve halk meclislerinin toplanmasını beklerken ve binlerce kuruluşun talep ettiği gibi, tüm yeni ticaret serbestleşmelere moratoryum uygulaması ve özellikle Dünya Ticaret Örgütü'nün yeni görüşme sürecinin başlangıcının askıya alınması."
  Hükümetten Dünya Ticaret Örgütü'nün dayattığı anlaşmaları onaylamamasını ve küreselleşme uğruna bugüne kadar kabul ettiği tahkim gibi yasaları iptal etmesini isteyen Eskişehir-Bilecik Tabip Odası, "Çocuklarımıza çok daha kötü bir dünyayı miras bırakmak istemiyorsak, ulus ötesi şirketlerin küreselleşme adı altındaki saldırısına tüm dünya insanlığı olarak karşı koymamız gerektiği inancındayız" dedi.
 • ÖNCEKİ HABER

  Sözleri Meclis'ten dışarı

  SONRAKİ HABER

  Bornova Belediyesi’nde TİS coşkusu

  Sefer Selvi Karikatürleri
  Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa