29 Ocak 2000 22:00

Deprem bölgesine sağlıksızlık hakim

Deprem bölgesindeki sağlık sorunları devam ederken devlet, sağlık güvencesi olmayanlardan ücret almaya başladı. TTB'nin yaptığı araştırmada, sağlık kuruluşlarının altyapısının ve sağlık personelinin yetersiz olduğunu ortaya konulurken, barınmanın en önemli sorun olduğuna vurgu yapıldı.

Paylaş
Deprem bölgesine sağlıksızlık hakim
Depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen, bölgedeki sorunlar devam ediyor. Türk Tabipleri Birliği'nin yaptığı "Deprem sonrası durum saptaması" başlıklı araştırma, depremin üzerinden 5 ay geçmesine rağmen, barınma konusundaki karmaşa ve sağlıksızlığın sürdüğünü ortaya koydu.
Araştırmada, TTB'nin uyarılarının dikkate alınmaması sonucu ortalama olarak haftada bir çadır veya baraka yangınları yaşandığı kaydedilerek, halkın psikolojik sorunları ve ekonomik sıkıntılarının, hekimlerin mesleki uygulama sorunları ile bölgedeki sağlık personelinin sıkıntılarının sürdüğü vurgulandı.
Düzenli aşı yapılmıyor
Araştırmaya göre, incelenen 121 sağlık ocağının yarıya yakınında bina onarımının derhal yapılması gerekirken, ocakların yüzde 61.7'si hizmet sunmak için yeterli donanım ve personele sahip değil. Bölgenin normal hale getirilmesi çalışmalarının bağışlarla sürdürülmeye çalışıldığına dikkat çekilen araştırmada, Sağlık Bakanlığı'ndan bölgeye özel yatırım ve kaynaklarını seferber etmesi ve yeni kaynaklar yaratması istendi.
Araştırmada, bölgede aşılama hizmetlerinin düzenli yapılmadığı tespiti yapılarak, aşı ile önlenebilen hastalıklardan bebek ve çocukların yitirilmemesi için bağışıklama çalışmalarına hız verilmesi gerektiği vurgulandı. Aile planlaması hizmetlerinin düzenli olarak verilmediğini ortaya koyan araştırmada, bölgedeki sağlık ocaklarının dörtte birinde gebe, bebek ve çocuk izlemlerinin hiç yapılmadığı, geriye kalanlarında ise eksik yapıldığı ifade edildi. Araştırmada, bu durumun devam etmesinin, anne ölümlerine, düşük doğum ağırlıklı bebeklerin doğmasına, gelişme geriliklerine ve başka hastalıkların ortaya çıkmasına yol açacağı uyarısında bulunuldu.
Atıklar sorun yaratıyor
Sağlık ocaklarının yüzde 66.4'ünde çevre sağlığı hizmetinin hiç verilmediğinin altı çizilen araştırmada, tıbbi atıkların yok edilmesinde ciddi sıkıntılar yaşandığı belirtildi.
Sağlık ocaklarının yüzde 43.9'unda laboratuar olmadığı, yüzde 43.2'sinde kısmen tahlil yapma olanağı bulunduğu vurgulanan araştırmada, bunun teşhis ve tedavi olanaklarını sınırlandırdığı ve hastanelerde yığılmalara neden olduğu ifade edildi.
İncelenen 9 hastanede personelin yetersiz olduğu belirlenen araştırmada, hastanelerin sadece üçünün hasarsız olduğu kaydedildi. Araştırmada, hastanelerin deprem sonrasında yatak sayılarının yüzde 50'yi aşan oranlarda azaldığı, bazılarında sevk oranının yüzde 50'ye çıktığı belirtildi. Araştırmada, bölgedeki sağlık kuruluşlarının ancak yüzde 63.2'sinin ücretsiz ilaç dağıtabildiğine dikkat çekilerek, ücretsiz ilaç dağıtımının önemine değinildi.
Bölgede incelenen 121 sağlık ocağından yalnızca 7'sinde personel sayısının yeterli olduğuna işaret edilen araştırmada, deprem öncesinde de sağlık ocaklarının personel sayısının yetersiz olduğu kaydedildi.
ÖNCEKİ HABER

Özelleştirme toplum sağlığını zayıflatıyor

SONRAKİ HABER

Elektronik kitap, gazete ve dergide KDV oranı yüzde 18'e yükseltildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa