Onlar artık kıyak emekli!

Yoğun tepki alan milletvekillerine kıyak emeklilik getiren yasa tasarısı, önceki gece geç saatlerde sessiz sedasız TBMM Genel Kurulu'ndan geçirildi.

Onlar artık kıyak emekli!
TBMM Genel Kurulu'nda, milletvekili emeklileri ile üst düzey bürokratlara temsil tazminatı ödenmesini öngören yasa önerisi kabul edildi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildikten sonra, halkın "kıyak emeklilik" dediği ve tepki gösterdiği yasa önerisi, önceki gece TBMM Genel Kurulu'nda az sayıda milletvekilinin katılımı ile sadece 45 dakika görüşüldü. ANAP Siirt Milletvekili Nizamettin Sevgili ve arkadaşlarının yasa önerisi, kabul edilerek, yasalaştı.
Kabul edilen yasaya göre, başka kurumlardan emekli olduktan sonra milletvekili seçilenler, istemeleri durumunda Emekli Sandığı ile ilişkilendirilecek ve emekli maaşlarını bu kurumdan alabilecekler. Ayrıca, daha önce kamuoyunda "kıyak emeklilik" olarak isimlendirilen ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen düzenlemeden yararlanan milletvekilleri, dışardan atanan bakanlar ile bunların dul ve yetimlerinin bu hakları, "kazanılmış hak" sayılarak korunacak. Bunların emekli, dul ve yetim aylıklarının Emekli Sandığı tarafından ödenmesine devam edilecek. Ayrıca TBMM'den tazminat alırken, Anayasa Mahkemesi'nin bu maddeyi iptal etmesi sonucu tazminatları kesilen ve Emekli Sandığı'ndan da temsil tazminatı ödenmeyen milletvekilleri ile dışardan atanan bakanların kendilerine, dul ve yetimlerine TBMM Bütçesi'nden temsil tazminatı ödenecek.
Doğru dürüst şartı yok
Süresi yasayla belirlenen görevlere atanan veya seçilenlerden görevleri sona erenlerin sandıkla kurdukları ilgi, başvurularını izleyen aybaşından itibaren devam ettirilecek. Yasama organı üyeleri ve dışardan atanan bakanlar ile bunların emekli veya dul ve yetimlerinden 1 Temmuz 1990 tarihinden bugüne kadar yürürlükte bulunan yasaların ilgili hükümlerine göre borçlanma işlemleri yapılan ve tahakkuk eden borçları ödenenlerin, bu borçlanmaları ile intibak ve ek göstergeleri geçerli sayılacak. Makam tazminatı, yüksek hakimlik tazminatı ile temsil tazminatı ödenmesinde iki yıllık görev süresini doldurma şartı aranmayacak.
Tazminata vergi yok
Devlet Memurları Yasası, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Yasası ile Yüksek Öğretim Personel Yasası'na göre makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlardan Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek olanlara 30 bin gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmemek üzere temsil tazminatı ödenecek. Temsil tazminatı, Damga Vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacak.
Komisyon Başkanı konuştu
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Metin Şahin, yasa önerisi hakkında genel kurula bilgi verirken, teklif üzerinde spekülasyonlar yapıldığını söyledi. Teklifin geç saatte ele alınmasının bir şanssızlık olduğunu kaydeden Şahin, teklifin Anayasa Mahkemesi'nin iptalinden doğan boşluğu gidermeye yönelik olduğunu belirtti. Teklif üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından sonra teklif açık oya sunuldu. 200 milletvekilinin katıldığı oylamada, teklif 20'ye karşı 174 oyla yasalaştı, 6 milletvekili ise çekimser kaldı.
www.evrensel.net