26 Ocak 2000 22:00

Telekom'u özelleştirme yasaları hazır

Türk Telekom'un özelleştirilmesinin altyapısını hazırlayan yasa tasarısının maddeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul ediliyor.

Paylaş
Telekom'u özelleştirme yasaları hazır
Türk Telekom'un özelleştirilmesinin altyapısını hazırlayan yasa tasarısının maddeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul ediliyor.
Telgraf ve Telefon Kanunu, Ulaştırma Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Telsiz Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının benimsenen maddelerine göre, Türk Telekom, bu kanun çerçevesinde her türlü telekomünikasyon hizmetlerini yürütmeye ve telekomünikasyon altyapısı işletmeye yetkili olacak. Ulaştırma Bakanlığı ile imtiyaz sözleşmesi yapılmadığı veya izin verilmediği sürece hiç kimse telekomünikasyon hizmeti yapamayacak.
Türk Telekom'un yalnız ses iletimi ile altyapıyı içeren tekel hakkı, 31 Aralık 2003 tarihine kadar devam edecek. Diğer işletmecilerin ve kişisel telekomünikasyon tesisleri sahiplerinin ara bağlantı ve altyapıdan yararlanma ihtiyaçları, öncelikle Türk Telekom tarafından sağlanacak. Tekel hakkının sona ermesinden sonra, Türk Telekom dışındaki sermaye şirketleri de kurum tarafından uygun bulunması kaydı ile telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve altyapı işletimi için yetkilendirilecek. Türk Telekom'un görev sözleşmesinin hükümleri, tekel süresinin bitiminden sonra da geçerliliğini koruyacak.
Tüm telekomünikasyon hizmetleri, ilgili hizmetin türüne göre ancak bir görev sözleşmesi, imtiyaz sözleşmesi, telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin kapsamında yürütülebilecek.
Telekomünikasyon Kurumu, işletmecilerle imzaladığı sözleşmelerin ve verdiği telekomünikasyon ruhsatlarının şartlarına uyulmasının sağlanması için gereken tedbirleri alacak. Kurum, şirketlerin faaliyetlerinin mevzuata ve imtiyaz sözleşmesine, telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin şartlarına uygun yürütülmesini izleme ve denetlemeye, aykırılık halinde ilgili işletmecinin bir önceki takvim yılındaki cirosunun yüzde 3'üne kadar idari para cezası uygulamaya yetkili olacak.
Ulaştırma Bakanlığı da milli güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi amacıyla gerekli tedbirleri alma, gerektiğinde tesisleri tazminat karşılığında devralma ya da ağır kusur halinde imtiyaz sözleşmesini, telekomünikasyon ruhsatını ya da genel izni iptal etme yetkisini kullanabilecek.
Telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesinde veya telekomünikasyon altyapısı işletiminde ve bu konularda yapılacak düzenlemelerde, herkesin, makul bir ücret karşılığında telekomünikasyon hizmetlerinden ve altyapısından yararlanmasını sağlayacak uygulamalar teşvik edilecek.
Ayrıca, yasada aksi belirtilmiş olmadıkça, telekomünikasyon hizmetlerine ve altyapısına ilişkin imtiyaz sözleşmesi veya telekomünikasyon ruhsatı yoluyla yapılacak yetkilendirmelerde ve genel olarak tüm telekomünikasyon alanlarında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ve Türk Telekom'un bu yasada belirlenen tekel hakları saklı kalmak kaydıyla serbest rekabet ortamı sağlanacak. Milli güvenlik ve kamu düzeni gereklerine ve acil durum ihtiyaçlarına öncelik verilecek.
İşletmeciler veya telekomünikasyon sektöründe yer alan gerçek ve tüzel kişiler, yerli-yabancı veya uluslararası şirketlerle, sınırötesi telekomünikasyon hizmetleri dahil, bu alandaki mevzuat hükümlerine uymak şartıyla her türlü ticari sözleşme imzalayabilecek.
ÖNCEKİ HABER

Allayıp pullayıp satıyorlar

SONRAKİ HABER

Hakim ve savcı sınavında 70 puan barajı yeniden yasalaştı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa