26 Ocak 2000 03:00

Özerklik değil, tasfiye

Sosyal güvenlik sisteminin parçalanarak tasfiye edilmesi çerçevesinde yeni bir tasarı daha hazırlandı.

Paylaş
Özerklik değil, tasfiye
IMF'nin direktifleri doğrultusunda sosyal güvenlik kurumlarını tasfiyeyi amaçlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, bu çerçevedeki çalışmalarını hızla sürdürüyor. Okuyan, perşembe günü toplanacak olan Bakanlar Kurulu'na SSK'nın yeniden yapılandırılması ile ilgili bir brifing verecek. Bakan Okuyan tarafından hazırlanarak sosyal taraflara gönderilen "Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu", kurumun özerkliğini sağlamak bir yana, daha da bağımlı hale getiriyor.
Uzun bir süredir çalışmalarını sürdüren ve bu arada SSK'nın batırıldığı propagandasını da yürüten Okuyan tarafından hazırlatılan "Sosyal Sigortalar Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Kaldırılması ve Bazı Maddeler Eklenmesi, Devlet Memurları Kanunu ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun ile İlgili Değişiklikler Hakkında Kanun" tasarı taslağı, Türk-İş, Hak-İş, DİSK ve TİSK'e gönderildi.
Taslakta Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı kurulması öngörülüyor. Söz konusu Başkanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgili kuruluşu olacak.
Yetkisiz genel kurul
Genel kurul, yönetim kurulu ve başkanlık kuruluşu organlarından oluşan Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Genel Kurulu, Çalışma, Maliye, Sağlık, Sanayi bakanlıkları ile DPT, Hazine Müsteşarlığı ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'ndan 1'er; YÖK'ten 2, üç işçi konfederasyonundan 15, TİSK'ten 10, TOBB'dan 5, en fazla üyeye sahip emekli örgütünden 4 ve kurum çalışanlarından üye sayısı itibariyle kamu görevlileri sendikalarına kayıtlı ilk üç sendikaca başkanlık personeli arasından seçilecek üçü sigorta, üçü sağlık olmak üzere 6 temsilcinin yer aldığı 50 kişiden oluşacak. İstişare organı olma ötesinde ibra yetkisi de dahil hiçbir yetkisi olmayan genel kurulun üç yılda bir toplanması öngörülüyor. Ayrıca kamu görevlileri sendikaları yasal statü kazanana kadar, gönderecekleri 6 temsilciyi de Çalışma Bakanlığı atayacak.
Taslakta ayrıca SSK Genel Müdürlüğü'nün, Sigorta Genel Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü olarak bölünmesi de öngörülüyor.
İşçi kesimi SSK Genel Kurulu'nun yılda bir kez toplanmasını ve ibra yetkisinin olması doğrultusunda görüş dile getirmiş ve çalışmanın bu talep üzerinden yapılmasını istemişti. Taslağın bütünü üzerinden işçi kesiminin görüşlerini önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.
Okuyan'ın ayrıca, bakanlık bünyesindeki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Daire Başkanlığı (İSGÜM)'nı da genel müdürlüğe dönüştürme çalışmalarını sürdürdüğü ve önümüzdeki günlerde çalışmaların sonuçlanacağı ifade ediliyor.
ÖNCEKİ HABER

Adana'da cesetlerin

SONRAKİ HABER

ABD'de küçük uçak düştü: 6 ölü

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa