Fotoğraf: AA

Ortak mücadele zamanı

Diyarbakır'da, çeşitli sendika şubelerinin yöneticileri, Türk-İş'i ve Emek Platformu'nu, Türk ve Kürt emekçilerin ortak mücadelesi için göreve çağırdılar.

Ortak mücadele zamanı
Mehmet Aslanoğlu
2000 yılı bütçesi, kıdem tazminatlarının gasp edilmesi girişimleri, toplusözleşme düzeninin devre dışı bırakılmak istenmesi gibi saldırıların, 12 Ocak'taki liderler zirvesiyle Kürtlere gözdağı verildiği bir süreçte geliştiğine dikkat çeken Diyarbakır'daki sendika şubeleri; Kürt ve Türk emekçilerinin bu saldırılara ortak bir yanıt vermesi gerektiğini, bunun olanaklarının genişlediğini dile getirdiler. Türk-İş'in yaz eylemleri sırasında takındığı tutarsız tavrından vazgeçmesi gerektiğini belirten sendikacılar, Emek Platformu'nun tekrar hayata geçirilmesini istediler. Türk-İş yönetimini ve "2000'li yıllarda Örgütlü Emek, Demokratik Türkiye" kampanyası başlatan DİSK'i Olağanüstü Hal bölgesine davet eden sendikacılar, "Gelin Kürt emekçilerinin yaşadığı sorunları yerinde görün" dediler. Cevap alanlarda verilmeli
Tek Gıda-İş 2 No'lu Şube Başkanı Arif Akkaya, "12 Ocak liderler zirvesi"nden çıkan kararın Kürtlere gözdağı amacı taşıdığını belirterek, "Politika yapmayın, denmektedir. Bunlara cevabın alanlarda Türkiye işçi sınıfı tarafından verilmesi gerekiyor" dedi.
"İşgüvencesinin olmadığı bir üllkede kıdem tazminatlarının ortadan kaldırılmasını işçi sınıfı kabul edemez" diyen Akkaya, bunun "AB'ye giriyoruz. AB'de kıdem tazminatları ödenmiyor" propagandasıyla gerçekleştirilmeye çalışıldığına dikkat çekerek, şöyle devam etti: "Ama AB'de işçiler işgüvencesi haklarını kazanmışlar. Üstelik refah payı yüksek ve enflasyon düşük. Biz de diyoruz ki; işgüvencesini getirsinler, enflasyonu sıfıra indirsinler, gerçek bir işsizlik sigortası oluştursunlar, biz de kıdem tazminatlarından vazgeçelim."
'Gelin, görün'
Diyarbakır'daki Türk-İş'e bağlı sendikalar olarak genel merkeze çağrıda bulunduklarını, 2000 yılında nasıl bir Türk-İş istediklerini içeren bir rapor sunduklarını belirten Akkaya, "Raporda demokratik, ulusal sorunlara duyarlı, işçinin hak ve hukukunu savunabilecek bir sendikal anlayışın oluşturulmasını istedik. Türk-İş'ten bir diğer talebimiz de şu; Türk-İş'in yeni yönetim kuruluyla birlikte bölgeye gelerek bölgedeki sendikaların ve işçilerin yaşam koşullarını yerinde görmelerini sağlamak. Önümüzdeki aylarda bu ziyaretin gerçekleşmesini bekliyoruz. Ayrıca 'Örgütlü Emek, Demokratik Türkiye' kampanyası düzenleyen DİSK'i de bölgeye çağırıyoruz. 2000 yılı bütçesi, TİS'lere yönelik saldırılar ve kıdem tazminatlarını korumak amacıyla yapılacak eylemlerde, Kürt ve Türk emekçilerinin birleşik cephesinden bir tepkinin gündeme gelmesini istiyoruz."
Kürt emekçilerinin talepleri
Demiryol-İş Temsilcisi Ramazan Alaylı da, Kürt emekçileri olarak idama karşı olduklarını belirterek, "Sadece Öcalan için değil, idam cezasının tamamen kaldırılıp ülke gündeminden çıkarılması ve Kürt sorununun özüne ilişkin icraatların gündeme gelmesi gerekiyor" diye konuştu. "12 Ocak zirvesinden Kürtlere şantaj ve tehdit çıkmıştır" diyen Alaylı, yine de Öcalan'ın idamı üzerinden tartışılıyor olsa da bölgedeki sorunların ülke gündemine girdiğine dikkat çekti. TİS zamlarının yüzde 20 seviyesinde tutulması, kıdem tazminatlarının gaspı gibi emekçilere yönelik büyük saldırıların gündemde olduğunu, bu saldırıların tümünün hükümet eliyle 'AB'ye giriyoruz' propagandası altında meşrulaştırıldığını ve hayat geçirildiğini vurgulayan Alaylı, Türk-İş'in bir eylem programı oluşturmasını istediklerini dile getirdi. Türk ve Kürt emekçilerinin 24 Temmuz'da olduğu gibi birlikte direnişi örmeleri gerektiğini belirten Alaylı, "Türk-İş'e Kürt emekçilerin sorunlarının yansımadığını görüyoruz. Oysa Kürt ve Türk işçilerin ortak mücadele olanakları artıyor. Genel merkezimize çağrımız şudur: Türk-İş, bu saldırılara karşı ortak mücadele için Emek Platformu'na güçlü bir katılım ve destek sunmalıdır. Kürt emekçilerin taleplerini de burada gündeme sokmalıdır." dedi.
Her türlü eyleme hazırız
'99 Temmuz eylemlerinin emek cephesinin hükümetin saldırılarını püskürtebileceğini gösterdiğini ifade eden Petrol-İş Şube Başkanı M. Sait Kaya, ancak Türk-İş'in bu süreçte yaptığı hataları tekrarlamaması, tutarsız davranmaması gerektiğini vurguladı. Sait Kaya, Emek Platformu'nun yeniden bir araya gelerek bir eylem programı belirlemesini istiyor. "DİSK'in bu yönde çabaları var ama yetersiz. 'Demokratik Türkiye' kampanyası çerçevesinde Kürt sorununa nasıl bir bakış açısı ve çözüm getireceklerini merak ediyoruz" diyen Sait Kaya, her türlü eyleme hazır olduklarını, bu sürecin demeçlerle geçiştirilemeyeceğini, süresiz genel grev ilan edilmesi gerektiğini dile getirdi.
www.evrensel.net