İşgüvencesi için mücadeleye!

DİSK, "Özgür Emek Demokratik Türkiye Kampanyası" çerçevesinde dün çeşitli bölgelerde düzenlediği eylemlerde işçileri, sigorta hakları ve işgüvenceleri için eyleme çağırdı.

İşgüvencesi için mücadeleye!
DİSK, hükümetin işçi ve emekçilerin haklarına yönelik saldırılarına karşı "Örgütlü emek, demokratik Türkiye" sloganıyla başlattığı kampanya çerçevesinde dün İstanbul, Ankara, Adana ve Bursa'da eylem düzenledi. Kocaeli'deki basın açıklaması ise polisin DİSK yöneticilerini gözaltına almasıyla engellendi. İşçilere sigorta bildirim hakkını kullanma ve işgüvencesi için mücadele etme çağrısı içeren bildiriler dağıtılan eylemlerde, saldırılara karşı Emek Platformu'nun yerel ve genel düzeyde güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.
'Haklara uzanan eller kırılır'
Ankara'da Genel-İş Temsilciliği önünde toplanan DİSK üyesi işçiler, Kızılay'a doğru yürüyüşe geçti. Emeğin Partisi'nin de "Yaşasın iş, ekmek, özgürlük mücadelemiz" pankartıyla destek verdiği işçiler, YKM önünde toplandılar. Burada bir konuşma yapan DİSK Ankara Merkez Temsilcisi Tayfun Görgün, uygulanmakta olan ekonomik ve sosyal politikaların her bakımdan emekçilerin ve halkın aleyhine olduğunu kaydederek, kampanyalarına destek istedi. Sendikal alanda yeni saldırılarla karşı karşıya olduklarına dikkat çeken Görgün, kıdem tazminatları üzerine pazarlıkların yürütüldüğünü, esnek çalışmanın yeniden gündeme getirildiğini ve sosyal güvenlikte yeni hak gasplarının dayatıldığını söyledi. "Emek Platformu'nun ortak bir platform çerçevesinde çalışması için ısrarlı olacağız. Emek Platformu'nu genel ve yerel düzeyde güçlendirmek için çalışacağız" diyen Görgün, sigorta bildirim hakkının etkili şekilde kullanılması için bütün olanakların seferber edilmesini istedi.
"Haklara uzanan eller kırılır", "Kahrolsun IMF bağımsız Türkiye", "Kıdem tazminatları kaldırılamaz", "Çalışanlar el ele mücadeleye" sloganlarıyla sona eren eylemin ardından DİSK üyeleri, "Sigorta Bildirim Belgesi" ile "Sigorta Bildirim Hakkını Kullan! İşgüvencesi İçin Mücadeleye!" başlıklı bildiriler dağıttılar.
İstanbul'da bugün de eylem var
İstanbul'da Kartal Meydanı'nda gerçekleştirilen eyleme DİSK Genel Başkanı Vahdettin Karabay da katıldı. EMEP'in de destek verdiği eylemde saldırılara karşı ortak mücadelenin önemine vurgu yapıldı. İstanbul'da bugün de Fatih Belediyesi önünde saat 12.00'de basın açıklaması yapılacak. Eyleme DİSK Genel Sekreteri Murat Tokmak katılacak.
Mücadele çağrısı
Kampanya çerçevesinde dün Adana'da basın açıklaması düzenleyen DİSK Bölge Temsilcisi Yusuf Yürekli, hükümetin saldırılarına karşı mücedele çağrısı yaptı. DİSK'e bağlı sendika yöneticilerinin katıldığı basın açıklamasına EMEP yöneticileri de destek verdi. Hükümetin "mucize" olarak sunduğu programların emekçilere daha fazla yoksulluk ve açlık getirdiğini söyleyen Yürekli, "Enerji, iletişim, sağlık gibi alanlardaki özelleştirmeler sosyal yıkımdan başka bir sonuç yaratmaz" diye konuştu. Yürekli, işgüvencesi ve çalışma yasalarının demokratikleşme taleplerinin göz ardı edilerek, kapalı kapılar ardında, kazanılmış hakların ortadan kaldırılmaya çalışıldığını, kıdem tazminatları üzerinde pazarlık yapıldığını, TİS'lerin de askıya alınmaya çalışıldığını belirterek, sessiz kalmayacaklarını bildirdi.
Kocaeli'de gözaltı
DİSK, Bursa'da da Birleşik Metal, Gıda-İş, Emekli-Sen, Tekstil, Genel-İş Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Bandırma şubelerinin katılımıyla basın açıklaması düzenledi. Eyleme, Türk-İş'e bağlı TÜMTİS ile EMEP ve SİP de katılarak destek verdi.
Kocaeli'de Cumhuriyet Parkı'nda toplanıp, basın açıklaması yapmak isteyen DİSK yöneticileri gözaltına alındı. Lastik-İş Kocaeli Şube Başkanı İsmail Gürel ve yönetim kurulu üyeleri ile Emekli-Sen Kocaeli Şube Başkanı Osman Nuri Şenol ile şube yöneticileri, polis tarafından gözaltına alınarak, basın açıklaması yapmaları engellendi. Toplam 13 sendikacının gözaltına alındığı öğrenildi.
www.evrensel.net