'İdam cezası şantaj aracı

   olarak kullanılıyor'

'İdam cezası şantaj aracı olarak kullanılıyor'
Demokrasi ve Barış Partisi (DBP) Genişletilmiş Parti Meclisi, 15-16 Ocak 2000 tarihleri arasında toplanarak Türkiye'deki siyasal durumu değerlendirdi. Toplantının ardından duyurulan sonuç bildirisinde, hak ihlallerinin, işkence, faili meçhul cinayetlerin, ekonomik sıkıntıların ve Kürt sorununda ret ve inkâr politikasının devam ettiği belirtildi.
Bildiride, silahların susması ve AB sürecinin toplumsal gerginliklerin kaldırılması ve mevcut sorunların çözümü için fırsatlar tanıdığı öne sürüldü. Türkiye'nin AB'ye aday üye olması ile beraber tüm sorunların kendiliğinden çözüleceği yanılgısına kapılmamak gerektiği ifade edilen bildiride, "Bir ülkedeki temel sorunların ancak o ülkedeki toplumsal muhalefet gruplarının çabasıyla çözülebileceği gerçeği unutulmamalı" denildi.
Kürt sorununu barışçıl yöntemlerle eşitlik temelinde çözmenin akılcı ve çağdaş politikalarla mümkün olduğu vurgulanan bildiride, yönetenlerin böyle bir politika izleme niyetinde olmadığı, 12 Ocak zirvesinin bu politikanın tipik örneği olduğu, Türkiye'nin diğer demokratik adımların yanı sıra idam cezasını kaldıracağına, onu şantaj aracı olarak kullanmaya devam ettiği ifade edildi. Kürt sorununun çözümü için sürece uygun yeni politikaların gerektiği ifade edilen bildiride şöyle denildi; "Bunun için yapılması gereken Kürt sorununun adını doğru koymak, çözüm önerilerini somutlaştırarak, bu projeler etrafında kenetlenip enerjimizi bu yönde seferber etmek ve buna uygun güçbirliklerini hayata geçirmektir."
Kürt sorununun toplumsal boyutları ile ele alınıp siyasal yöntemlerle eşitlik temelinde çözülmesinden yana olunduğu vurgulanan bildiride, bunun da dini ve felsefi inancı ne olursa olsun sorunun çözümünden yana olan sosyalistlerin, İslami kesimlere kadar tüm güçlerin birliğinden geçeceği belirtildi.
www.evrensel.net