Telekom'un katli Meclis gündeminde

Meclis Genel Kurulu'nun ilk oturumunda görüşülecek yasa tasarısıyla 2003 yılına kadar özelleştirilmesi öngörülen Türk Telekom, uluslararası tekellerin yağmasına açılıyor.

Telekom'un katli Meclis gündeminde
Türk Telekom'un 2003 yılından itibaren tamamen özelleştirilmesini öngören yasa tasarısının, Meclis Genel Kurulu'nun ilk oturumunda görüşülmesi kararlaştırıldı.
Haber-Sen Genel Başkanı İsmail Çınar, son ana kadar hazırlıkları gizli tutulan yasa tasarısının Meclis Genel Kurulu'nun ilk oturumunda görüşülmesinin kararlaştırıldığını bildirerek, tasarının yasalaştırılmasının ülke birikimlerini sermayeye peşkeş çekilmesi sürecinin bir devamı olacağını ifade etti.
Tasarı neleri getirecek?
Türk Telekom'un, tekellerinin yağmasına açılmasını getirecek yasa tasarısıyla, Telekom'a ait araziler işgale açılıyor, işçi ve memurların işgüvenceleri ve kazanımları ortadan kaldırılıyor. Ayrıca Telekom'un satışından elde edilen gelirin yüzde 60'ı, borç ödemek için Hazine'ye aktarılıyor.
Yani peşkeşin geliri de yine iç ve dış borçların faiz giderlerine ödenecek. Bakanlıkla işletmeci arasında düzenlenecek imtiyaz sözleşmesinde, oluşabilecek görev zararının Hazine tarafından karşılanacağı da belirtilen tasarıya göre; işletmecilerin haksız uygulamasına karşı dava açıldığında, mahkemeden çıkan karar Tahkim Kurulu'nda geçersiz sayılabilecek. Devlet tekelinin ortadan kaldırılacağı propagandasıyla savunulan yasa tasarısıyla tüm yetkiler, Ulaştırma Bakanlığı'na veriliyor.
Ayrıca telekomünikasyon hizmet ücretlerine standart getirilmiyor. Bu de hizmetlerin daha da pahalılaşmasını beraberinde getiriyor.
Birlikte mücadele kararı
Telekom yasa tasarısına tepki gösteren Haber-Sen Genel Merkezi, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şubesi ve Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER), dün Haber-Sen Genel Merkezi'nde düzenledikleri basın toplantısıyla, birlikte mücadele edeceklerini açıkladılar.
Haber-Sen Genel Başkanı İsmail Çınar, "75 bin kişinin istihdam edildiği, yıllık 3.3 milyar dolar cirodan 1.2 milyar dolar kâr sağlayan, stratejik öneme haiz, geniş bir sosyal hizmet alanı bulunan ve en çok kurumsal vergi ödeyen Türk Telekom"un satılmasının ve genel olarak özelleştirmenin, ülke ve toplum için hiçbir yarar sağlamayacağının bugüne kadarki uygulamalarla anlaşıldığını vurguladı. 17 Ağustos depreminde yaşanan cep telefonu fiyaskosunu da hatırlatan Çınar, bu duruma, tamamen kâr mantığıyla hareket eden şirketlerin, cep telefonu şebekesine hiçbir yatırım yapmadan, hat kapasitelerinin 10 kat fazla abone yapmalarının sebep olduğunu söyledi.
Kâr, çok uluslu şirketlere akacak
Bu yasayla, Türk Telekom'dan elde edilen kârın, çok uluslu şirketlerin kasalarına akacağını kaydeden Çınar, şöyle devam etti: "Bir taraftan ülke bütçesi büyük bir kayıpla karşı karşıya kalırken, stratejik ve sosyal alan da yok olacaktır. Diğer taraftan kurum çalışanları, iş güvencesinden yoksun kalacak, örgütlenme özgürlüğü engellenecektir."
Telekom yasa tasarısının da, Sosyal Güvenlik Yasası gibi oldu bittiye getirilerek çıkartılacağına dikkat çeken İsmail Çınar, iflas etmiş tüccar mantığıyla ülke değerlerinin peşkeş çekilemeyeceğinin altını çizerek, eğer ülke gerçekten düze çıkarılmak isteniyorsa, yapılması gerekenin verilen kredilerin hesabının sorulması, kayıt dışı ekonominin denetime alınması ve rantiyenin engellenmesi olduğunu aktardı.
"Telekom'un satışına engel olmayı ulusal bir görev sayıyoruz" diyen Çınar, şimdilik üç kitle örgütü olarak birlikte hareket ettiklerini, ancak tüm kitle örgütleriyle işbirliği yapma amacında olduklarını sözlerine ekledi.
EMO İstanbul Şube Sekreteri Hüseyin Yeşil de, Aktaş örneğinde on yıl süren bir mücadeleyle sonuca ulaşıldığını hatırlatarak, Telekom'un özelleştirilmesine karşı da ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı.
TÜKODER adına konuşan Fatih Şube Başkanı Fatma Demirçiftçi ise Telekom'un özelleştirilmesinin ve özellikle de cep telefonlarında yaşanan usulsüzlüklerin tüm insanları ilgilendirdiğini söyleyerek, 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Yasası'nın giderek daha fazla daraltıldığını kaydetti.
www.evrensel.net