Dünyada küçük işletmeler bitiyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından hazırlanan "Küreselleşmenin İnsan Kaynakları Üzerine Etkileri ve Ticarette Yeniden Yapılanma"...

Dünyada küçük işletmeler bitiyor
Küreselleşme, dünyada küçük esnaf ve ticaret erbaplarının hızla yok olmasına neden olurken, pek çok ülkede özellikle imalat sanayiinin gerilemesine ve yüzbinlerce kişinin işsiz kalmasına yol açtı.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından hazırlanan "Küreselleşmenin İnsan Kaynakları Üzerine Etkileri ve Ticarette Yeniden Yapılanma" başlıklı raporda, küreselleşmesinin en yıkıcı boyutlarından birisinin şirket evlilikleri ve birleşmeler sonucunda zayıf firmaların iflas etmesi olarak gösterildi.
Perakendeci firmalar arasında yaşanan evlilikler sonrasında ortaya çıkan yeni şirketlerin 1991-1998 yıllarındaki işlem hacimlerinin 1.73 milyar dolardan 17.97 milyar dolara yükseldiğinin ifade edildiği raporda, aynı dönemdeki toptan satıcıların iş hacmindeki değişimin ise 1.68 milyar dolardan 6.55 milyar dolara yükseldiği vurgulandı.
ABD firmalarından perakende satışlarda dünya çapında bir büyüklüğe ulaşan Wal-Mart mağazalarının ABD içinde 2435 dünyanın diğer ülkelerinde ise 704 mağazada 910 bin eleman çalıştırdığına dikkat çekildi.
Perakende mağazaları kapanıyor
Raporda önemli sayıda perakende mağazasının kapanmak zorunda kaldığı ve çok sayıda emekçinin işsiz kaldığı vurgulanıyor. Çeşitli ülkelerde tüketici kalıplarının değişimi sonrasında perakendeciler üzerinde iş saatlerini uzatmak, yeni kurulan firmaların mali durumlarının bozulması gibi sonuçta istihdam kaybına yol açacak bazı baskıların oluştuğuna yer verilen raporda bu gelişmelerin esnek çalışma, full-time yerine part-time istihdam gibi durumları da beraberinde getirdiği belirtiliyor.
Internet üzerinden yapılan ticaretin kısa vadede istihdam üzerinde olumlu etkileri olacağının savunulduğu raporda, orta ve uzun vadede özellikle aracılara duyulan ihtiyacın azalacak olması ve katma değer sürecinde yaşanacak değişiklikler sonrasında ticaretteki istihdamın gerileyeceğine de yer veriliyor. Buna örnek olarak da ABD'li kitap satış mağazası Amazon CO. veriliyor.
Amazon yılda 148 milyon dolar kazandığı bu işte sadece 614 kişi istihdam ediyor. Buna karşın, ABD'nin en büyük kitap satıcılarından Barnes&Noble 2.8 milyar dolarlık kitap satabilmek için 27 bin 200 kişi çalıştırıyor. Bu verilere göre kişi başına ortalama kitap satış değeri Amazon'da 267 bin dolar iken, Barnes&Noble'de ancak 103 bin dolar olabiliyor.
www.evrensel.net