Devlet hukuksuzluğu meşrulaştırıyor

"Hukuk Kurultayı"nda konuşan Doç. Dr. Cüneyt Ozansoy, "Kamu görevlileri tazminat ödeyerek, kamu gücünün hukuka aykırı uygulamalarını meşrulaştırıyorlar" dedi.

Devlet hukuksuzluğu meşrulaştırıyor
Ankara Barosu tarafından düzenlenen "Hukuk Kurultayı 2000" devam ediyor. Kurultay'ın önceki günkü bölümünde, İdare Hukuku, Özel Hukuk ve Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanlarına ilişkin sorunlar tartışıldı.
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Ozansoy, sunduğu "İdari Yargı Kararlarının Uygulanmaması Sorunu" başlıklı bildiride, idare tarafından yargı kararlarının uygulanmamasının mümkün olmadığını vurguladı. Kamu görevlilerine, yargı kararlarına uymama vekaletinin verilmediğine dikkat çeken Ozansoy, idare, hukuka uygun davrandığında devletin icraatı olurken, hukuka aykırı işlemlerde kamu görevlilerinin 'münferit hataları' denildiğini hatırlattı.
"Yargı kararlarının uygulanmaması sistematik hale gelmiş durumda. Ben idarenin görev kusurlarının kişiselleştirilerek hizmet kusuru olarak dillendirilmesini doğru bulmuyorum" diyen Ozansoy, kamu gücünün hukuka aykırı uygulamalarının sistematikleştiğini ve hukuk devletinden uzaklaşıldığını söyledi. Ozansoy, idarenin hukuka aykırı işlemlerinde tazminat ödeyerek hukuka uygun davranmış gibi bir izlenim yarattığına işaret ederek, "Kamu görevlileri hukuka aykırı davranıyorlar ancak tazminat ödeyerek, kamu gücünün hukuka aykırı uygulamalarını meşrulaştırıyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde trilyonlarla ifade edilen tazminat cezaları var. Devlet tazminat cezalarını ödediğinde AİHM'ye dolayısıyla hukuka uygun mu davranmış olacak?" diye konuştu.
Oturumun tartışma bölümünde Gökova Termik Santrali'nin çevreye zarar verdiğine ve kapatılması gerektiğine ilişkin Danıştay kararına rağmen Bakanlar Kurulu'nun, "Türkiye'nin enerji ihtiyacı" gerekçeli kararı ile santralin çalışmasına izin verildiği hatırlatılarak, en üst yürütme organının yargı kararlarını hiçe saydığının altı çizildi.
Tehdit, uluslararası şirketler
"Uluslararası Antlaşmaların İç Hukuktaki Yeri ve İdareyi Bağlayıcılığı" konulu oturumda konuşan Ankara Barosu avukatlarından Fevzi Çamlı ise Türkiye'nin imza attığı uluslararası anlaşmalara uyması gerektiğini vurgulayarak, asıl tehditin uluslararası şirketler ve bu şirketlerin çıkarına yapılan MAI, MIGA gibi anlaşmalar olduğuna dikkat çekti. Ulusal egemenlik ve tam bağımsızlığa gölge düşüren anlaşmaların yeni sömürü düzeni yaratmaya çalıştığını ifade eden Çamlı, "Uluslararası kredi ve finans kuruluşları ile örgütlerin siyasi ve keyfi kararlarına karşı dikkatli olunması gerekir. İnsanların ezilmediği, açlığın sömürünün yok edildiği bir dünya özlemi sürüyor" diye konuştu.
Basın biçimlendiriyor
Kurultay'da, "Yargı ve Medya" başlıklı bir bildiri sunan Prof. Dr. Köksal Bayraktar, basının bilgilenme ve bilgilendirme hakkı çerçevesinde faaliyette bulunurken, doğrudan ya da dolaylı olarak toplumu biçimlendirdiğine dikkat çekerek, bu çerçevede, iletişim araçlarının yargıya gelmiş olayları aktarış biçimleri ile yargıyı etkileyebildiğini söyledi.
www.evrensel.net