'Örgütlü Emek, Demokratik Türkiye'

DİSK, işçi ve emekçilerin ekonomik ve sosyal haklarına yönelik saldırı politikalarına karşı "2000'li Yıllarda Örgütlü Emek, Demokratik Türkiye" kampanyası başlatıyor.

'Örgütlü Emek, Demokratik Türkiye'
DİSK, işçi ve emekçilerin ekonomik ve sosyal haklarına yönelik saldırı politikalarına karşı "2000'li Yıllarda Örgütlü Emek, Demokratik Türkiye" kampanyası başlatıyor.
Sosyal güvenlik ve tahkimle ilgili uyum yasalarının gündeme gelmesi, özelleştirmenin hızlandırılması, işgüvencesi, kıdem tazminatının gasp edilmesi yönündeki hazırlıklar, esnek çalışma, toplusözleşme düzenini ortadan kaldırmaya dönük olan yüzde 25'lik ücret dayatması ve genel olarak sendikalaşma hakları önündeki engeller konusunda aktif mücadele kararı alan DİSK, bu çerçevede 11 ilde düzenlediği Temsilciler Meclisi toplantılarıyla örgütün görüş ve önerilerini aldı.
İşyerleri merkez alınacak
Konfederasyon tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, bu toplantılardan çıkan eğilimler doğrultusunda bir eylem planı oluşturuldu. Bu plana göre; "Örgütlü Emek, Demokratik Türkiye" kampanyası 15 Ocak'ta ülke çapında yapılacak afişleme çalışmasıyla başlayacak. Kampanyanın ikinci aşaması olarak 18 Ocak'ta tüm işyerlerinde talepleri içeren ortak bir bildiri okunacak. Üçüncü aşamada ise başta İstanbul Kartal'da olmak üzere DİSK bölge merkezlerinde kitlesel katılımlı basın açıklamalarıyla kamuoyuna bilgi verilecek. 20 Ocak'ta aynı amaçla Fatih'te belediye önünde basın açıklaması yapılacak. Bilgilendirme amaçlı bu ilk üç aşamanın ardından bölgesel etkinlikler başlatılacak. Etkinlikler işyerlerini merkez alacak.
www.evrensel.net