AGİT Başkanlığı Avusturya'nın

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)'nın Dönem Başkanlığı, Norveç'ten Avusturya'ya geçerken, örgütün yeni başkanı olan...

AGİT Başkanlığı Avusturya'nın
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)'nın Dönem Başkanlığı, Norveç'ten Avusturya'ya geçerken, örgütün yeni başkanı olan Avusturya Dışişleri Bakanı Wolfgang Schüssel,
AGİT'in, Kosova ve Çeçenya konularında başarısız olduğunu söyledi.
"Kosova ve Kafkaslar'daki savaşların önlenemediği doğru. Ancak savaş ya da barışa karar veren AGİT değil, üye ülkeler" diyen Schüssel, Avusturya'nın 1 yıllık başkanlığında vereceği öncelikleri şöyle sıraladı: "AGİT ülkelerinde bulunan toplam 7,5 milyon mültecinin ülkelerine dönmesi, Balkan İstikrar Paktı'nın işler bir kurum haline gelmesi, Kafkaslar'da siyasi çözümlere başvurulması ve Kosova ile Bosna-Hersek'te serbest seçimlerin yapılması konusunda önemli gelişmeler sağlanması."
Çeçenya'da ilk çatışmaların çıktığı 1994-1996 arasında AGİT'in çok önemli bir arabuluculuk rolü oynadığını savunan Schüssel, önceki gün düzenlediği basın toplantısında "Kuzey Kafkasya'daki kanlı çatışmalar ve insani trajediler, terörizmle doğrudan mücadelenin ne kadar zor olduğunu ve bu tür etkinliklerin nasıl insani felaketlere yol açabileceğini gösterdi. Terörizmle mücadele gereklidir, ancak burada başvurulan yöntemler uygun olmalı ve askeri değil, siyasi çözümlere öncelik tanınmalıdır" dedi.
Viyana'daki AGİT Sekreteryası'nda yalnız 200 kişi çalışırken, başta Kosova ve Bosna-Hersek olmak üzere pek çok sorunlu bölgede 3000'e yakın kişinin barış ve işbirliği için örgüt adına çalıştığını belirten Schüssel, örgütün görev alanındaki 1,1 milyar insan için de bir umut kapısı olması gerektiğini ifade etti. Bosna'daki savaş sırasında AGİT ilkelerini çiğnediği için üyeliği askıya alınan Yugoslavya'yı yeniden örgüt içinde görmek istedini de söyleyen Schüssel, bunu Slobodan Miloseviç'in iktidardan ayrılmasına bağladı.
www.evrensel.net