Sayman: Ertelemenin kesilmesi

   tehdidi hukukçuları güldürür

Sayman: Ertelemenin kesilmesi
     tehdidi hukukçuları güldürür
İstanbul Barosu Başkanı Yücel Sayman, hükümetin, Abdullah Öcalan hakkındaki dava dosyasını Başbakanlık'ta bekletmesiyle ilgili olarak, "AİHM kararlarına uymayı taahhüt etmişsiniz. (Uymam) demek hukukla bağdaşmazdı" dedi.
Sayman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına uyulması ve dosyanın Başbakanlık'ta bekletilmesinin hukuki açıdan "gerekli" olduğunu belirtti. AİHM kararlarının bağlayıcılık yönünden ulusal mahkeme kararı gibi hüküm taşıdığını vurgulayan Sayman, "Kararın Türkiye'nin yüksek menfaatleri aleyhine kullanılmak istenmesi durumunda erteleme sürecinin kesilerek infaz sürecine geçilmesi" konusunun ise Türkiye'nin hukuk devleti olmasına gölge düşürdüğünü ifade etti. Sayman, "Bu gibi ifadeler, hukuk çevrelerini bıyık altından güldürür. Bu yanlıştır" dedi.
AİHM'nin, İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesi açısından "Adil yargılama yapılıp yapılmadığı" ve "Ölüm cezasının yaşama hakkı ile bağdaşıp bağdaşmadığı" konularını inceleyebileceğini kaydeden Sayman, şöyle konuştu: "AİHM'in, DGM'nin kararını bozması diye bir şey söz konusu değildir. Fakat mahkeme, 'adil yargılama yapılmadığı' kararına varırsa, yargılamayı adil yargılamaya elverişli bir duruma getirmek zorundasınız." Selçuk ve Özden: Karar hukuka uygun
Yargıtay Başkanı Sami Selçuk ve Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Yekta Güngör Özden, Öcalan hakkındaki dava dosyasını Başbakanlık'ta bekletme kararının "hukuka uygun" olduğunu söylediler.
Selçuk ve Özden: Hukuka uygun
Yargıtay Başkanı Sami Selçuk, gazetecilerin hükümetin konuya ilişkin olarak aldığı kararı nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine, Öcalan hakkındaki hukuki sürecin henüz tamamlanmadığına işaret etti. Selçuk, "Dolayısıyla hükümetin aldığı karar hukuka uygundur, hükümet gereğini yerine getirmiştir" dedi.
Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Yekta Güngör Özden ise, Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini kabul ettiğine göre, Öcalan hakkında verdiği ihtiyati tedbir kararının dikkate alınmamasının düşünülemeyeceğini söyledi. Özden, "Dosyanın bu durumda Başbakanlık'ta bekletilmesi en uygun olanıdır. Böyle konular siyasal malzeme yapılmaz, soğukkanlı, olgun ve ileri görüşlü bir tutumla sorunu izlemek gerekir. Avrupa'nın iyi niyetli olmadığını bilerek ve onlara herhangi bir bahane vermeyerek hukuksal süreci ve koşulları halkımıza iyi anlatmak gerekir" dedi.
www.evrensel.net