Gözler yüksek yargıda

Bayramdan sonra, Sosyal Güvenlik Yasası'ndan Metin Göktepe davasına kadar birçok önemli dava yüksek yargının gündeminde olacak.

Gözler yüksek yargıda
Kamuoyunun takip ettiği birçok önemli davada gözler, ramazan bayramından kısa bir süre sonra Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay'a çevrilecek.
Anayasa Mahkemesi, emekçilerin sonucunu merakla beklediği, emeklilik yaşını kadınlarda 58, erkeklerde 60'a yükselten Sosyal Güvenlik Yasası'nın bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini bayramdan sonra görüşecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş'ın FP'nin kapatılması istemiyle açtığı davada sona yaklaşıldı. Anayasa Mahkemesi, 18 Ocak'ta Savaş'ın açıklamalarını, 25 Ocak'ta da FP'nin sözlü savunmasını dinleyecek. Yüksek Mahkeme, sözlü açıklama ve savunmanın ardından davanın raportörünün hazırlayacağı raporu bekleyecek. Mahkeme, daha sonra FP'nin kapatılıp kapatılmayacağına karar verecek.
Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde, Basın-Yayın Yoluyla İşlenen Suçların Ertelenmesine İlişkin Yasa ile kamuoyunda "deprem vergisi" olarak bilinen yasanın bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğün durdurulması istemiyle açılan davalar da bulunuyor.
Yargıtay, Göktepe'de karar verecek
Yargıtay'ı da bayramdan sonra önemli davalar bekliyor. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Evrensel Muhabiri Metin Göktepe'yi gözaltında öldürmekten yargılanan ve 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılan 6 polis hakkındaki kararını 20 Ocak Perşembe günü açıklayacak.
Çakıcı Davası Yargıtay'da
Alaattin Çakıcı'nın Gazeteci Hıncal Uluç'u silahla yaralamaya azmettirmek suçundan yargılandığı dava da, yine Yargıtay'da ele alınacak. İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, "davanın zaman aşımından düşürülmesi"ne yönelik kararının temyiz istemi, ilgili ceza dairesinde dosya üzerinden sonuçlandırılacak.
Sakık da gündeme gelebilir
Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce ölüm cezası onanan Şemdin Sakık'ın, "karar düzeltme" isteminde bulunma hakkı var. Sakık bu hakkını kullanırsa, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu istemi de bayramdan sonra karara bağlayacak.
Aktaş ve Koç Üniversitesi
İstanbul'un Anadolu yakası elektrik dağıtımının Aktaş'a verilmesine ilişkin imtiyaz sözleşmesinin iptal istemini reddeden 10. Daire'nin kararını temyiz eden Elektrik Mühendisleri Odası'nın başvurusu da bayramdan sonra görüşülecek. Elektrik Mühendisleri Odası, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'na yaptığı temyiz başvurusunda, "Bu aşamada yürütmenin durdurulması" talebinde de bulunmuştu.
Danıştay 8. Dairesi de, Koç Üniversitesi'ne arazi tahsisine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada kararını, bu konuda çıkarılan yeni yasayı da gözeterek verecek. İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, daha önce, ortak hayetin verdiği iptal isteminin reddine ilişkin kararın yürütmesini durdurmuştu.
Kavakçı'nın başvrusu
Fazilet Partisi'nden İstanbul Milletvekili seçilen Merve Safa Kavakçı'nın "Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine" ilişkin Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açtığı dava da esastan sonuçlanacak. Danıştay 10. Dairesi'nde 8 Şubat Salı günü yapılacak duruşmanın ardından, Kavakçı'nın iptal istemi karara bağlanacak.
www.evrensel.net