Türkiye tarımı AB'nin açık pazarı olacak

Avrupa Birliği, bütçesinin yüzde 55'ini tarım ürünlerinin desteğine harcarken, Türkiye'nin AB'ye girmesiyle desteklerin azalacağı belirtiliyor.

Türkiye tarımı AB'nin açık pazarı olacak
Özlem Albayrak
Avrupa Birliği (AB) Ortak Tarım Politikası (OTP) küçük üreticilerin yaygın olduğu Türkiye tarımını iddia edildiğinin aksine olumsuz etkileyecek.
OTP'ye uyum sürecinde tarım ürünlerinde uygulanan korumacılığın azaltılması zorunlu hale gelecek. Bu nedenle destek nitelikli birçok uygulamanın belli bir sürede, iç desteklerin ise aşamalı olarak kaldırılması gerekecek. IMF'ye verilen niyet mektubunda da tarıma ilişkin vaatler, zaten yeterli ve etkin olmayan desteklerin azaltılmasını ya da tamamen kaldırılmasını içerdiği dikkat çekiyor.
Avrupa Birliği, 81 milyar ECU'luk bütçesinin 45 milyarını yani yüzde 55'ini tarım ürünlerinin desteğine harcıyor. Bu kaynakların büyük çoğunluğunu ellerinde biriken stoklardan dolayı ihracat sübvansiyonları oluştururken, OTP'ye uyum sürecinde Türkiye'nin ihracat sübvansiyonlarının azaltılmasının gündeme geleceği bildiriliyor.
Tarımsal Gelişme, Eğitim ve Sosyal Dayanışma Vakfı'nın hazırladığı raporda AB'ye uyum sürecinin Türkiye tarımına getireceği zararların altı çiziliyor.
Raporda, azalan ihracat sübvansiyonlarının, tarım ürünleri fiyatlarını artıracağı ve hayvansal ürünlerde net ithalatçı olan Türkiye'nin, ithalat faturasının kabaracağı ve iç tüketimin bir kısmının daha çok ithalatla karşılanmaya başlayacağı ifade edilerek, ucuz, kaliteli Avrupa ürünleri karşısında rekabet gücü olmayan ve yüksek desteklerle korunan kimi tarım ürünlerinin tasfiye olabileceği uyarısında bulunuluyor.
Küçük işletmeler büyütülmeli
Uzmanlar, Türkiye tarımının var olan yapısını koruyarak gelişemeyeceğini vurguluyorlar. İşletme büyüklüğü gittikçe küçülen Türkiye'de, yapılan fiyat desteklerinin üreticinin eline geçmemesinin ve etkin olmamasının en büyük nedeninin optimal büyüklükteki işletmelerin yaygınlaştırılmaması olduğu belirtiliyor.
Tarım işletmesi sayısı 4.5 milyona ulaşırken, bu durumun teknolojinin ve toprağın rasyonel kullanılmamasından dolayı, pahalı, kalitesiz ve zayıf bir tarım sektörü yarattığı dile getiriliyor. Küçük işletmelerin ve çiftçilerin ancak destekleme yoluyla büyütülebileceğine vurgu yapan uzmanlar, Avrupa ve ABD tarımının bu şekilde geliştiğini ifade ediyorlar.
Türkiye'de tarımsal üretimin uluslararası rekabet gücüne sahip maliyetle yapılamaması, genelde fakir olan çiftçinin üretim için krediye ihtiyaç duyması, Türkiye tarımının mutlaka desteklenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.
Şu anda yapılan destekler çiftçilerin ancak yüzde 20'sine ulaşırken, yüzde 80'lik bölümü hiçbir destek alamıyor. Açıklanan tarım reformu ile fiyat desteğinden vazgeçilerek doğrudan gelir desteği sistemine geçileceği belirtilirken, nasıl bir sistemin kurulacağının ortaya konması gerektiğine işaret ediliyor.
Gelir desteği varlıklıya
Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Gürol Ergin, doğrudan gelir desteğinin varlıklı, hatta toprağı olup ekmeyen ailelere gideceğini belirterek, AB'nin bugüne kadar tarımını yüksek oranlarda desteklediğini ve artık üretimini kısmak için desteklemeler yaptığına işaret etti. Türkiye'nin üretimini artırmak zorunda olduğunu vurgulayan Ergin, kredileri kısma düşüncesinin Türkiye ile uyuşmadığını dile getirdi.
Ergin, AB ve Dünya Ticaret Örgütü tarafından belirlenen tarım politikalarının ABD ve AB'nin gereksinmelerine yönelik olduğunu ifade ederek, bunların Türkiye'nin çıkarına olmadığını kaydetti.
Ergin, 1996 yılında girilen Gümrük Birliği'nin, içinde tahıl, şeker ve süt bulunan işlenmiş tarım ürünlerini kapsamına aldığını hatırlatarak, bunların AB'nin en fazla rekabet üstünlüğü bulunan ürün grubunu oluşturduğuna dikkat çekti. Buna karşılık, Türkiye için olumlu olabilecek salça, meyve suyu gibi ürünlerin GB kapsamına dahil edilmediğini dile getiren Ergin, 1994-1995 yıları ile 1996 yılı kıyaslandığında, işlenmiş tarım ürünlerinde Türkiye'nin AB'ye ihracatı değişmezken Türkiye'nin AB'den ithalatının yüzde 33 oranında arttığını belirtti.
www.evrensel.net