06 Ocak 2000 03:00

Üniversite nükleere karşı uyarıyor

Hükümetin Akkuyu'da nükleer santral kurma girişimlerine karşı Çukurova Üniversitesi'nde Nükleer Karşıtı Platform kuruldu. Öğrenci ve öğretim elemanlarının katılımı ile kurulan platform, başlangıçta aydınlatma faaliyeti yürütmeyi öngörüyor.

Paylaş
Üniversite nükleere karşı uyarıyor
Kamil Şanverdi
Hükümetin Akkuyu'da nükleer santral kurma girişimlerine karşı Çukurova Üniversitesi'nde Nükleer Karşıtı Platform kuruldu. Öğrenci ve öğretim elemanlarının katılımı ile kurulan platform, başlangıçta aydınlatma faaliyeti yürütmeyi öngörüyor.
Öğretim Elemanları Derneği ve Öğretim Elemanları Sendikası'nın da içinde yer aldığı platformda, Doğa ve Çevre, Fen Bilimleri, İktisat, Sinama, Tiyatro, Kültür Edebiyat kollarının yanı sıra, Beden Eğitimi, Fen Edebiyat, Biyoloji, Fizik, Tekstil Mühendisliği Öğrenci Konseyleri ve EMO-Genç ile İMO-Genç yer alıyor. Platformda yer alan örgütlerin temsilcileri ile neden bir araya geldikleri ve neler yapmayı planladıkları üzerine görüştük.
Adnan Gümüş (Öğretim Elemanları Sendikası): "Bu çalışma daha öğrenci kol ve temsilcilerinin çalışması. Bize de çağrı yaptılar, hemen kabul ettik ve platform içerisinde yer aldık. Öncelikle onlar böyle bir girişimde bulundukları için sizin huzurunuzda onlara teşekkür ediyorum. Biz nükleer santrallere karşıyız. Çünkü bugüne kadar nükleer enerjinin ne zararları olduğunu madde madde sıralamak istemiyorum. Bizim karşı çıkışımız iki noktadan oluşmaktadır. Bunlardan birincisi dediğim gibi doğal çevreye tahribat vermesi ve birçok canlının yaşamına son vermesi. İkinci olarak da orada bir silah üssü kurulmaya çalışıyor. Yapılacak santral ile bir silahlanmaya girilecek ve çevre bölgenin hepsini tehdit edecek. Bu da olayın sosyal boyutunu oluşturmaktadır. Bu platformla aydınlatma amacı güdüyoruz. Bilimsel çalışma olarak daha çok mühendislik ve fen bölümlerden beklerken, biz daha çok olayın sosyal boyutunu ortaya koymaya çalışacağız."
Erdal Şekeroğlu (Öğretim Elemanları Derneği): "Dışa bağımlılığı artırması ve uzun vadeli bir yatırım olmadığından kaynaklı olarak karşı durmak gerekir. Bir nükleer santralin ömrü en fazla 30 yıldır. Bugüne kadar bazı çevre örgütleri ve tabandan bir tepki var, bizim amacımız bu tepkileri yaygınlaştırmak ve aydın kesimi içerisinde yaymak. Tabandan oluşturacağımız tepkiyle ciddi bir muhalefet oluşturmak istiyoruz. Yapacağımız birçok etkinlik aydınlatma faaliyetinde bize araç olacak."
Barış Müftüoğlu (Kültür-Edebiyat Kolu üyesi öğrenci): "Burnumuzun dibinde birileri nükleer santraller yapıyor. Böyle bir oluşuma duyarlı öğrenciler olarak sesiz kalmamız mümkün değil. Bu platformla amacımız da tüm öğrenci ve öğretim elemanlarını bir alanda toplayabilmek. Bu platformla bir nevi bunu gerçekleştirdik. Birçok kol, öğrenci temsilcisi ve öğretim elemanları bir çatı altında toplandı. Nükleer santrallere karşı çıkıyoruz çünkü, sömürünün, emperyalist saldırıların bir yönü nükleer santrallerdir. Bunu da yaparken alternatifler üretiyoruz. Kaçmak, boyun eğmek ezikliktir. Birileri bunu anlatmalı ve dur demeli."
Mustafa Coşkun (Doğa-Çevre Kolu üyesi öğrenci): "Mersin'de bir Nükleer Karşıtı Platform bulunmaktadır. Fakat zayıftır ve Adana'da böyle bir kurum yoktur. Bizim amacımız Akdeniz bölgesinde güçlü bir muhalefet oluşturmak. Nükleer santrallerin güvenli olmadığı birçok defa ispatlanmıştır, kuşkusuz Fransa iki tane çok güvenilir nükleer santral kurmasına rağmen kapatmak zorunda kaldı. Nükleer santraller tahkim ve birçok antlaşmayla meşru kılınmak isteniyor. Bu da doğal olarak dışa bağımlılığı doğurmaktadır. Ayrıca nükleer santrallerin çok soğuk sularla soğutulması gerekir, Akdeniz suları da buna çok uygun değildir."
Sinan Araman (İktisat Kolu üyesi): "Nükleer enerji santralleri doğaya ve topluma en çok zararlı olan ve en maliyetli enerji üretim tekniği olmasına rağmen batılı emperyalistlerin ve ülkemizdeki işbirlikçilerinin ortak çıkarları doğrultusunda inşa edilmeye çalışılıyor. Yani azınlık bir kesimin ekonomik ve siyasi çıkarları doğrultusunda toplumun ve doğanın yaşamı riske atılıyor. Üstelik alternatif üretimin olmasına ve ülkemizde daha ucuz enerji üretmek mümkün olmasına rağmen nükleer enerji tercih ediliyor. Bizler Çukurova Üniversitesi'nde bulunan değişik kol ve temsilciliklerde bulunan öğrenciler olarak ve öğretim elemanlarının desteğini alarak geniş çerçevede bir platform kurduk. Amacımız nükleer santrallere karşı geniş bir birliktelik sağlamak, üniversitenin aydın konumundan da faydalanarak bir aydınlatma faaliyeti gerçekleştirmek. Uzun vadede paneller seminerler, söyleşiler ve çeşitli nitelikte eylemler gerçekleştirerek aydınlatma çalışmasını yürütmek. Aslında üniversitemizde ilk defa bu kadar geniş bir topluluk bir araya gelmiştir. Bu da gelecekte yapacağımız eylemliliklerde birlikteliği yakalama anlamında yeşil ışık yakmaktadır. Yeter ki bu tür toplulukların birlikteliklerini sağlamaya devam edelim. Bu birliktelik sağlandığı oranda üniversitelerin gerçek kimliğini bulacağına inanıyorum."
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

Kale Kilit'te işçi ve SSK düşmanlığı

SONRAKİ HABER

"Dünyanın en hızlı" piyanisti Maksim Mrvica İstanbul'da konser verdi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa