SSK'nın malı deniz mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın, özelleştirmenin gerekçesi olarak sunduğu yolsuzlukların, aslında koruma altında olduğu ortaya çıktı.

SSK'nın malı deniz mi ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın ve diğer hükümet yetkililerinin SSK'nın özelleştirilmesi için gerekçe olarak sunulan yolsuzlukların, koruma altında olduğunu gösteren yeni yeni örnekler ortaya çıkıyor.
1999 yılında SSK müfettişlerinden Osman Üreyişli tarafından yapılan inceleme sonucunda, MHP'ye yakınlığı ile tanınan Dr Müjgan Or'un yazmış olduğu reçetelerle, Eski SSK personeli Şehmus Kızılkaya, Medine Demir ve Nefise Kaya'nın sahte kupürlerle SSK'dan para aldıkları tespit edilerek soruşturma başlatıldı. Yine aynı doktorun reçeteleri kullanılarak hastanede hizmetli olarak çalışan Sinan Savcı'nın yaşlı bir kadının karnesiyle birçok kez ilaç alıp sattığı ortaya çıkarılarak bütün reçeteleri düzenleyen doktorlara kurum tarafından çeşitli cezalar verildi. Yine kurumun eczanesinde bulunmayan ilaçlar reçete edilmek suretiyle şu an kapalı bulunan Deva ve Eylül eczanelerine kurumun para ödemek zorunda bırakıldığı ortaya çıktı.
Bir memurun dikkatini çekmesi sonucunda Deva Eczanesi'ne giden 13 milyon liralık bir reçetenin bu eczanede şişirilerek 39 milyon lira olarak kuruma geri döndüğü saptanarak söz konusu eczane ve sorumlulara karşı soruşturma başlatıldı. Diyarbakır'da yalnızca bir eczanenin getirttiği ve SSK'nın kendi eczanesinde bulunmayan Timentin adlı pahalı bir ilacın Dr. Müjgan Or tarafından gerekmediği ve çoğu da kullanılmadığı halde defalarca reçete edilerek söz konusu eczaneye çıkar sağlandığı ve bu yolla kurumu zarara uğrattığı belirlenerek işlem yapıldı.
Yargılanıyor, ama görevi başında
Doktor Müjgan Or, halen hakkında düzenlenen iki dosyadan dolayı (1999/ 7128 ve 1999/ 7123 ) Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Ayrıca aynı klinikte çalıştığı Hemşire Derya Kaya'yı kendi aleyhine tanıklık ettiği için tehdit etmesinden dolayıda Hemşire Kaya, Doktor Müjgan Or aleyhine suç duyurusunda bulundu. Hakkında açılan gerek idari, gerekse adlli dosyalardan dolayı, maaştan kesme para ve kınama cezalarına çarptırılan Dr Müjgan Or, açığa alınmasının ardından disiplin kurulunda aklanmaksızın, kurumun yönetim kurulunca Batman'a sürülerek göreve iade edildi. Ancak bir süre raporla izin kullanan Dr Or, Batman'a hiç gitmedi. Birtakım hatırlı kişileri araya soktuğu söylenen Dr Or'un güvenlik gerekçe gösterilerek tekrar SSK Diyarbakır Hastanesi'ne döndüğü kaydedildi. Or'un Ağır Ceza'daki davası ise devam ediyor.
SSK Hastanesi'nde eczacı olarak çalışan Melik Aslantaş da, Dr Müjgan Or ve emekli veznedar Şehmuz Güven'le anlaşarak önce kurumun kendi eczanesinde bulunmayan ilaçları Dr Or'a bildirerek bu ilaçları reçetelere yazdırdığı, ardından eczanede olmadığından dolayı reçeteleri dışarı çıkarmak için gelen hastalara ilaçlarını bizzat eşine ait olan Sayın Eczanesi'nden getirterek bunların parasını vezneden bizzat kendisinin tahsil ederek bu yolla haksız kazanç sağladığı da tesadüfen hastane yakınındaki bir eczane sahibinin eski Başhekim Oğuz Kalkan'a sizden bize hiç reçete gelmiyor şeklindeki yakınmasının ardından başekimin yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıktı. Haklarında dava açılan sorumlular halen Ağır Ceza'da yargılanıyorlar. Bu olayın ortaya çıkmasının ardından sürgün edilen Melik Aslantaş ise, halen Diyarbakır'da görevinin başında.
Sürülen Müdür de görevde
SSK Diyarbakır Hastanesi eski Başhekimi Doktor Oğuz Kalkan, Hastane Müdürü Mehmet Delil ve Makina İkmal Şefi Mahmut Kutlu'nun Satın Alma Komisyonu'nda bulundukları 1996 yılından sonra çeşitli tıbbi malzemeyi bazı medikallerden kurumun belirlediği protokol fiyatlarının üzerinde fiyata satın almak suretiyle kurumu zarara uğrattıkları ve bu yolla birtakım medikalcilere çıkar sağladıkları gerekçesiyle önce açığa alındılar. Hastane Müdürü Mehmet Delil o tarihte ANAP milletvekili adayı olduğu için istifa etmiş ve açığa alınmamıştı. Göreve döndükten sonra Adana'ya sürgün edildi, ancak o da Diyarbakır SSK'dan ayrılmadı.
Başhekim tutuklandı
Ardından da haklarında dava açıldı. Dr Oğuz Kalkan göreve iadesi için İdare Mahkemesi'ne başvurdu, ancak bu dava sonuçlanmadan SSK Yüksek Disiplin Kurulu'nda aklanarak görevine iade edildi. Medikal malzemelerinin protokol fiyatlarıyla karşılaştırmakla birinci derecede sorumlu kişi makina ikmal şefi olmasına ve fiyatların bu protokol fiyatlarının üzerinde olduğunu ve bu alımın usulsüz olacağını komisyonda bulunan diğer üyelere bildirmediği halde SSK Yüksek Disiplin Kurulu'nda aklanarak göreve iade edilen Oğuz Kalkan, kurumun akladığı suç nedeniyle açılan davadan dolayı bir önceki duruşmada tutuklanarak cezaevine konuldu.
Hastanede çalışan doktorlardan Göğüs Uzmanı Fevzi Çetin'in ise hastalara dağıtılan sıra kâğıtlarının arkasına adını ve muayenehanesinin adresini yazdırmak suretiyle hastalara "Muayenehaneme gel" mesajı vermeye çalıştığı dönemin Başhekimi Oğuz Kalkan ve Müfettiş Osman Üreyişli tarafından tespit edilerek hakkında işlem yapıldı. Aynı doktorun tüm tıbbi etik kurallarını hiçe sayarak kurumda çalışan bir sağlık personelinin kızının tedavisi için 180 milyon lira talep ettiği bildirildi.
www.evrensel.net