Rüzgâr ve güneş enerjisi kullanılmalı

EMO İzmir Şubesi Başkanı Macit Mutaf, Türkiye'nin gerek rüzgâr, gerekse güneş enerjisi açısından zengin bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Rüzgâr ve güneş enerjisi kullanılmalı
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Macit Mutaf, Türkiye'nin gerek rüzgâr, gerekse güneş enerjisi açısından zengin bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Bu potansiyel yanlış politikalar yüzünden yıllardır değerlendirilememiştir" dedi.
Mutaf, rüzgâr ve güneş enerjisi potansiyeli bakımından Türkiye'nin dünyanın en şanslı ülkeleri arasında yer aldığını kaydederek, bu enerji kaynaklarının uzun yıllar ihmal edildiğini söyledi.
Türkiye'nin enerji politikası bulunmadığını savunan Macit Mutaf, ''Her ülke enerji kaynaklarını kendi öz kaynaklarına dayanarak belirler. Ancak Türkiye'de, hammaddesinin yüzde 65'i dışarıya bağımlı bir enerji politikası uygulanıyor'' diye konuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili bir biriminin olmadığını dile getiren Mutaf, bu birimin bir an önce kurulması gereğine işaret etti.
Türkiye'nin söz konusu enerji kaynaklarını değerlendirememesi nedeniyle her şeyden önce ekonomik kayba uğradığını dile getiren Mutaf, diğer alanlarda da bu nedenle çeşitli sorunların ortaya çıktığını belirtti.
Mutaf, "Enerji konusunda bir devlet politikası oluşturulmalı. Ulusal politikalar belirlenmeli, yatırımlar yapılmalı. Alternatif enerji kaynaklarına yönelik çalışmalar teşvik edilmeli ve desteklenmeli. Laboratuvarlar oluşturulmalı. Araştırma çalışmalarına maddi katkı sağlanmalı" dedi. Rüzgâr tribünlerinin çoğunun ithal olduğunu belirten Mutaf, bu tribünlerin Türkiye'de yapımı için gerekli finansal desteğin sağlanması gerektiğini kaydetti.
www.evrensel.net