Öcalan davasında hukuki süreç bitti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'ın karar düzeltme istemini reddetti.

Öcalan davasında hukuki süreç bitti
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'ın karar düzeltme istemini reddetti. Savaş, ret gerekçesinde, "Yerel mahkeme kararında, esas hükme etkili noksan ve hata belirlenemediği gibi temyiz dilekçesinde ileri sürülen hususların gerekçeli kararda ayrıntılı bir biçimde incelendiği de görülmüştür" dedi.
Başsavcı Savaş, 8 sayfadan oluşan ve "Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı'na" hitaben kaleme aldığı karar düzeltme başvurusunun reddine ilişkin gerekçesinde, önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)'nin verdiği "ihtiyati tedbir" kararını değerlendirdi.
İhtiyati tedbir konusu
Savaş, bu konuda şu görüşleri dile getirdi: "AİHM'nin verdiği kararların kesinleşmiş mahkeme kararlarımızda değişiklik yapmamızı gerektirecek herhangi bir etkisi bulunmadığı gibi adı geçen mahkemenin verdiği ihtiyati tedbir kararlarının gereğini yapıp yapmamak tamamen Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin takdirindedir. Nitekim, hükümetimiz, en son, Özbek muhaliflerinin, Özbekistan'a iade edilmemesi yönündeki ihtiyati tedbir kararına uymayarak söz konusu kişileri iade etmiştir."
Bu konuda bazı bilim adamlarının görüşlerine de yer veren Savaş, "karar düzeltme" ve "yargılamanın yenilenmesi" istemlerinin olağanüstü kanun yollarından olduğunu hatırlattı.
Savaş, CMUK'un 322. maddesine göre, karar düzeltme isteminin, Yargıtay'ca dikkate alınmayan inceleme dışı kalmış hallerde mevcut olduğuna işaret ederek, "Yerel mahkeme kararında, esas hükme etkili noksan ve hata belirlenemediği gibi, temyiz dilekçesinde ileri sürülen hususların gerekçeli kararda ayrıntılı bir biçimde incelendiği de görülmüştür" görüşüne yer verdi.
Savaş, yazısının sonuç bölümünde, "Karar düzeltme isteminin reddine karar verildiğinden müteakip işlemlerin tamamlanması için dosya Adalet Bakanlığı'na gönderilmiştir. Keyfiyetin dilekçe sahibine tebliği rica olunur" dedi.
Hukuki süreç bitti
Bu kararla birlikte, Öcalan'ın 16 Şubat 1999'da Türkiye'ye getirilmesinin ardından, Ankara DGM Başsavcılığı'nın ölüm cezası istemiyle açtığı davada hukuki süreç tamamlandı. Öcalan hakkındaki dosya, saat 13.30'da Başsavcı Savaş'ın karar düzeltme isteminin reddine ilişkin kararıyla birlikte Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Savaş, karar düzeltme isteminin reddine ilişkin yazının bir örneğini de bilgi için Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.
TCK'nın 125. maddesine göre ''vatana ihanet'' suçlamasıyla açılan dava 31 Mayıs 1999 tarihinde İmralı Adası'nda başlamış ve kesintisiz duruşmalar şeklinde devam etmişti. Abdullah Öcalan ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için kullandıkları 15 günlük sürenin ardından 23 Haziran Çarşamba günü yapılan 7. duruşmada Öcalan ve avukatlarının esas hakkındaki savunması başlamıştı. 29 Haziran 1999 tarihinde sona eren davada, Öcalan, TCK'nın 125. maddesine göre oybirliği ile ölüm cezasına mahkûm edildi. Ardından da dava Yargıtay gündemine gelmişti. Davayı ele alan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 25 Kasım günü açıkladığı kararla, ölüm cezasını onamıştı.
Bundan sonra ne olacak
Tamamlanan hukuki sürecin ardından, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, dosyayı inceledikten sonra Başbakanlık'a gönderecek. Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, geçen pazartesi günü gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, Başsavcı Savaş'ın karar düzeltme istemini reddetmesi halinde dosyayı bekletmeden Başbakanlık'a göndereceklerini bildirmişti.
Bakan Hikmet Sami Türk, AİHM'nin Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin Öcalan hakkındaki idam kararını onamasının ardından verdiği "ihtiyati tedbir" kararına uyulup uyulmayacağına Liderler Zirvesi'nde karar verileceğini de belirtmişti. Türk, Liderler Zirvesi'nde bu karara uyulması yönünde bir karar çıkarsa dosyanın Başbakanlık'ta bekletilebileceğini açıklamıştı.
www.evrensel.net