İdealizmin yeni biçimi: Postmodernizm

Aylık kültür, sanat ve edebiyat dergisi Evrensel Kültür'ün ocak sayısı çıktı. Evrensel Kültür'de bu ay iki yazının konusu postmodernizmle ilgili.

İdealizmin yeni biçimi: Postmodernizm
Aylık kültür, sanat ve edebiyat dergisi Evrensel Kültür'ün ocak sayısı çıktı. Evrensel Kültür'de bu ay iki yazının konusu postmodernizmle ilgili. Nuray Sancar'ın "İdealizmin Yeni Biçimi- Postmodernizm, Gerçek ve Anlam" başlıklı yazısı, postmodernizmin Yeni Dünya Düzeni'nin düşünsel içeriğini oluşturduğuna dikkat çekiyor ve bu düşünce sisteminin, gerçekliğin algılanmasına ve anlama yönelik tahrif edici yöntemlerini tartışıyor. Kemal İnal ise "Postmodern Pedagojinin Çelişkileri" başlıklı yazısında son dönemde gündeme gelen, sosyolojik yöntem tartışmalarına Ayrıntı Yayınları'ndan çıkan "Tutkulu Sosyoloji"yi vesile ederek dahil oluyor. İnal, aydınlanmanın nesnellik ve bilimsellik önerisinin "duygu"yu dışladığı yolundaki postmodern iddiayı yanıtlıyor.
Dergi, Ayşe Bengi'nin, Theo Voorzaat'ın resimlerini incelediği "Her Şeye Rağmen Ayakta" başlıklı yazıyla başlıyor. Bengi, Hollandalı çağdaş Ressam Voorzaat'ın resimlerindeki teknolojiyle doğa-uygarlık ilişkisini ve kapitalizmin teknolojik tahakkümü altındaki insanın ayakta kalma mücadelesini irdeliyor.
Sennur Sezer'in "Dünya Sunar-Yeni Edebiyat Platformu" yazısında da -Hollanda'da bir etkinlik programı kapsamında-, bu ülkede nitelikli bir lirik edebiyatın doğmasına olanak sağlayan Jacop Cats'tan yola çıkılarak bugünkü sanatsal durumu aydınlatıcı bir kesit sunuluyor.
Geçtiğimiz ayın gündeminde yer alan Seattle'daki WTO toplantısı da dergide iki farklı yazıyla yer alıyor. Kenan Ateş, çoktan beri bir fetiş haline getirilen teknolojik gelişmelerin çok önemli bir öğesi olarak ele alınan genetik teknolojisi hakkında yazdığı "Frankeştayn'ın Gözlerinin İçi mi Gülüyor Ne?" başlıklı yazısında, Seaattle'da çok tartışılan genetik yiyecekler sorununu inceliyor. Tülin Tankut'un yazısı ise Seattle'daki WTO karşıtı gösterilerle ilgili.
Gamze Deniz'in kaleme aldığı "Açık, Cesur ve Yaratıcı; Margareth Bourke White" başlıklı yazıda ise fotoğraflarıyla bir dönemi belgeleyen, 2. Savaş sırasında özel izinle girdiği Sovyetler Birliği'nde Moskova'nın bombalanmasını görüntüleyen, Gandhi'nin, Stalin'in ve toplama kamplarının fotoğraflarını çeken yürekli bir kadın sanatçının yaşamöyküsü işleniyor.
Dergideki bir paşka portre ise resimleri geçtiğimiz ay Ankara'da sergilenen Balaban'a ait. Balaban'ı ve resimlerini anlatan "Bir Bereket Çağına Doğru" başlıklı yazı, Barış Acar imzasını taşıyor.
Evrensel Kültür, her zaman olduğu gibi, bu ay da sosyalist kültürün tarihinden yaptığı seçmeleri sürdürüyor. 19. yüzyılın sonlarında doğan ve 1924'te ölen Rus devrimci Şair Valery Bryusov'un şiirlerini Arif Berberoğlu çevirdi. 1948'de Fransa'da yayınlanan "Etudes Sovietiques" adlı dergiden alınıp Feridun Atalay tarafından çevirilen "Formalizm" başlıklı yazı ise I. Fried imzasını taşıyor. İrfan Unutmaz ise "İslamda Nesih Sorununa Günümüz Mantığıyla Bakış" yazısında yine dinsel düsturlardaki tutarsızlıkları tartışıyor.
Veysel Atayman, Masumiyet filminin yönetmeni Zeki Demirkubuz'la yaptığı bir konuşmanın sonrasında yazdığı "Kader ve Bir Sanat Olarak Sinema" adlı yazısında, Masumiyet'teki çeşitli plan ve sekansların filmin bütünüyle oluşturduğu akli bütünlüğün göstergebilimsel ilişkilerini ayrıştırıyor.
Derginin Sisyphos Emeği köşesinin bu ayki konuğu Mehmet Başaran. Gülsüm Cengiz'in hazırladığı dosyada Başaran'ı Kemal Özer, Talip Apaydın, Adnan Binyazar anlatıyor.
Evrensel Kültür'ün bu ayki dosyası milenyumla ilgili."Yeni Bir Çağ?" başlığını taşıyan dosyada da geçtiğimiz yüzyılda ortaya çıkan ve gelecek yüzyılı belirleyecek temel sorunlar ve bunun gerçekten yepyeni ve değişik özelliklerle belirlenmiş bir çağ olup olmadığı tartışılıyor.
Dosyanın yazılarını Aydın Çubukçu, Fatih Polat, Nuray Sancar ve Hakkı Özdal yazmış.
www.evrensel.net