Koç ve Sabancı yasası Meclis'ten geçti

Orman alanları ve hazine arazilerinin vakıf üniversitelerine Anayasa'ya aykırı olarak tahsis edilmesini meşrulaştırmayı amaçlayan yasa tasarısı, önceki gün yasalaştı.

'Koç ve Sabancı yasası' TBMM'den geçti
TBMM Genel Kurulu'nda, vakıf üniversitelerine arsa tahsisini öngören yasa tasarısı kabul edildi. Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik yapan yasaya göre, vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının yönetimi, vakıf yönetim organı dışında 7 kişilik mütevelli heyetinden oluşacak.
49 yıllığına kiralanacak
Vakıflarca kurulan üniversiteler için Hazine veya diğer kamu tüzel kişilerine ait taşınmaz malların kullanım hakkı, Bakanlar Kurulu'nca tespit edilecek bedel karşılığında ve en çok 49 yıl süreyle bu kurumlara devredilecek. Arazinin kullanım hakkının tahsisi için vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumunda şu koşullar aranacak:
- En az 2 eğitim öğretim yılı eğitim öğretim yapmış olması,
- Üniversitelerarası Kurul tarafından görevlendirilecek değerlendirme komisyonunca tespit edilen tanınmış bilimsel dergilerde öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı bakımından bu esasa göre sıralanan devlet üniversitelerinin ilk yarısına girecek durumda olması.
Bakanlar karar verecek
Arsa tahsisi, Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşun olumlu görüşleri alınmak kaydıyla Bakanlar Kurulu'nca yapılabilecek.
www.evrensel.net