Fotoğraf: Evrensel

Ölümü elinizin tersiyle itin!

Emekli-Sen Elazığ Temsilcisi Mehmet Erdoğan, emeklilerin ayağa kalkıp açlık ve yoksulluğa karşı verilen mücadelenin içinde yer almaları gerektiğini söyledi.

Ölümü elinizin tersiyle itin!
Bülent Bozkurt
Emekli-Sen Elazığ Temsilcisi Mehmet Erdoğan, emeklilerin artık ayağa kalkıp açlık ve yoksulluğa karşı mücadelenin içinde yer almaları gerektiğini söyledi. 17 Kasım 1999 tarihinde 50 arkadaşi ile birlikte Elazığ'da Emekli-Sen'i kuran Mehmet Erdoğan, "Emekliler artık ayağa kalkmalı ve göğsüne kimliğini yapıştırıp yaşamın üretilmesinde yeni ve onurlu rolle almalıdırlar. Ölümü elinin tersi ile itip deneyleri ve aydınlık beyinleri ile özgürlük, demorkasi ve barış içinde yaşanılır bir ülke bırakma mücadelesinde yer almalıdırlar" dedi.
Gelişmiş ülkelerde emeklilerin çalıştığı ücrete yakın bir ücret aldığını ve aynı ülkelerde sosyal güvenlik kurumlarına bütçenin yüzde 20'si kadar bir pay ayırıldığını ifade eden Erdoğan, "Bizde ise sosyal güvenlik kurumlarına (Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK vb) yüzde 2 oranında pay ayrılmaktadır. Bugün herkes bilmektedir ki Bağ-Kur'dan emekli olanlar ortalama ücreti 60 milyon liradır. SSK'dan emekli olanların ücreti 80-90 milyon liradır. Emekli-Sandığı'ndan maaş alanların ücreti ise ortalama 100-120 mliyon arasındadır" diye konuştu.
Dernekler işlevsiz kaldı
Türkiye'de kiraların 50-100 milyon lira arasında olduğunu, 4 kişilik ailenin mutfak masrafının ise 200-300 milyon lira arasında telafuz edildiğini hatırlatan Erdoğan, daha önce Elazığ'da emekliler için derneklerin kurulduğunu ancak bu derneklerin işlevsiz kaldığını belirtti. Emeklilerin kendi sorunlarını tartışmaya ihtiyaç duyduğunu kaydeden Erdoğan, "Emekli-Sen'in kurulma nedenini burada aramak gerekir" dedi. Emekli-Sen'in her türlü antidemokratik uygulamalara karşı örgütlülük bilinci içerisinde demokratik yöntemlerle mücadele edeceğini söyleyen Erdoğan, insan onuruna yaraşır bir yaşamın sağlanabilmesi için Emekli-Sen'in taraf olarak kabul edilmesi mücadelesi vereceklerini dile getirdi.
İşçi emeklilerinin ücret artışının TÜFE'ye bağlanarak DİE'nin her ay belirleyeceği aylık enflasyon oranında artış yapılması kararlaştırıldığını belirten Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü; "Biz DİE'nin özerk olmaması nedeniyle gerçek enflasyon rakamlarının verileceğine inanmıyoruz. Bu nedenle öncelikle TÜFE'nin kaldırılması gerekiyor. Sosyal güvenlik kurumlarının sorunları var. Bu kuruluşlar öncelikle özerk hale getirilmelidir. Bunun için tarafların güçleri oranında yönetimlerde temsil edilmesi gerekir"
www.evrensel.net