Malatya EMEP'te

   sendikal örgütlenme tartışıldı

Malatya EMEP'te
     sendikal örgütlenme tartışıldı
Emeğin Partisi (EMEP) Malatya İl Örgütü 'Sendikal Örgütlenme ve Sorunları' konulu bir panel düzenledi. Panelde Emek Platformu'nun gerekliği üzerinde durularak, Emek Platformu'nun tekrar işlevli bir hale getirilmesi gerektiği belirtildi.
Sermaye işçi sınıfının gücünü bölüyor
Sağlık-İş Sendikası Üst Kurul Delegesi Ahmet Gümüş'ün yönettiği panele konuşmacı olarak Belediye-İş Malatya Şube Başkanı Osman N. Solmazgül ile SES Malatya Şube Sekreteri Cihan Yücesoy katıldı. 50 kişinin katıldığı panelde ilk konuşmayı Osman Solmazgül, 1982 Anayasası'nın antidemokratik yasaları nedeniyle bugün ülkemizde sayıları on milyonları bulan işçilerin sadece 900 bininin sendikalı olduğunu belirtti. Solmazgül, sermayenin sendika ayrımı yaparak ve sendikalar arasında rekabet yaratarak işçi sınıfının gücünü böldüğüne dikkat çekerek, buna karşı tüm sendika konfedarasyonlarının işçilerin birliğini esas alan bir perspektifle bir araya gelmesinin zorunluluğunu belirtti.
Emek Platformu işlevselleştirilmeli
Cihan Yücesoy, KESK'in 10 yıllık mücadele deneyiminin sendika hakkının sendika kurarak elde edilebileceğini gösterdiğini dile getirdi. KESK'in bugün yaşadığı kitleselleşme sorunu açısından Emek Platformu deneyiminin önemine dikkat çeken Yücesoy, kitleselliğin solcuların değil emekçilerin birliğinin sağlanarak yakalanabileceğini vurguladı. Yücesoy, uluslararası sermayenin uyum yasaları adı altında emekçilere, sendikasızlaşmayı ve işsizliği dayattığını, bunlara karşı durmak içinde Emek Platformu'na önemli görevler düştüğünü söyledi.
Paneli yöneten Ahmet Gümüş'de, 1982 Anayasası'nın sendikal örgütlenme ve grev hakkı önüne önemli bir engel teşkil ettiğini belirtti. Gümüş özelleştirme, taşeronlaştırma ve sendikasızlaştırma ile antidemokratik yasalara karşı Emek Platformu'nun yeniden işlevselleştirilmesinin tek çıkar yol olduğunu vurguladı.
www.evrensel.net