Fotoğraf: Evrensel

Hekimler, Bakan Durmuş'u

   ve hükümeti uyardı

Hekimler, Bakan Durmuş'u
   ve hükümeti uyardı
Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı bütçesinin ülke tarihinin en küçük bütçesi olduğuna dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığı'nı ve hükümeti sağlık sisteminin sorunlarını artıran politikaları uygulamaktan vazgeçmesi yönünde uyardı.
Sağlık Bakanlığı bütçesinin görüşülmeye başlandığı sıralarda bir araya gelen tabip odaları başkanları, sağlığı ticari meta haline getiren politikalardan vazgeçilmesini ve Sağlık Bakanlığı bütçesinin artırılmasını istediler. Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un bilimsel kriterlere uymayan ve tamamen keyfi olarak yaptığı atamaları, ilkel uygulamalar olarak değerlendiren hekimler; hekimlerin, sağlığı paralı hale getiren, hekimleri yoksulluk sınırının altında yaşamak zorunda bırakan politikalara ve kadrolaşmalara karşı her türlü eylemliliği ortaya koyacaklarını vurguladılar.
Hak-İş, Diş Hekimleri Birliği, Eczacıları Birliği ve TMMOB yöneticilerinin de destek verdiği toplantıda konuşan TTB Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu, asgari ücretin brüt 100 milyon olduğu Türkiye'de insanların ticarileşmiş sağlık hizmetinden yararlanmaya çalıştığını belirterek, Türkiye'de halkın sağlık hizmeti alabilmek için her geçen gün ceplerinden daha fazla para harcadığına işaret etti.
Kurtarılan bankalar
Sağlık Bakanlığı'nın yüzde 2.26'lık bütçesi ve mevcut politikalarla Türkiye'nin sağlık sorunlarının çözülemeyeceğini vurgulayan Bilaloğlu, tüm vergi gelirlerinin yüzde 90'ının faizlere gittiği bütçenin kabul edilmemesi gerektiğini ifade etti. Bilaloğlu, bakanlık bütçesi 1 katrilyon lira iken beş bankanın kurtarılması için 5 katrilyon lira harcanacağına dikkat çekerek, halkın vergilerinin rantiyeye, banka batıranlara değil sağlığa ayrılmasının gerektiğini söyledi.
Bilaloğlu, hekimlere insanca yaşanabilir bir ücret isteyerek, halkın her türlü sağlık hakkını güvence altına alan bir sağlık sistemi oluşturulmasını istedi.
Eylem hazırlığı
Tabip odalarının 2000 yılının ilk günlerinden itibaren karşısında olduğu politikaların değiştirilmesi ve taleplerinin yerine getirilmesi için bir dizi eylemlilik içerisine gireceğini açıklayan Bilaloğlu, ocak ayının 3, 4 ve 5'inci haftalarında güney illeri, Marmara ve Ege illeri bölgelerinde, şubat ve martta ise tüm yurtta yapacağı etkinliklerle kamuoyunu duyarlı kılmaya çalışacağını dile getirdi. Bilaloğlu'nun konuşmasının ardından söz alan tabip odaları başkanları ise Durmuş'un MHP il başkanları aracılığıyla giriştiği kadrolaşma harekâtından söz ederek, Durmuş'u uyardılar.
TTB yöneticileri, toplantının ardından Meclis'te grubu bulunan partilerin DSP dışında, grup başkan vekilleri ile görüşerek, Sağlık Bakanlığı bütçesinin artırılmasını talep ettiler.
www.evrensel.net