Mezarda emeklilik yarın

   Anayasa Mahkemesi'nde

Mezarda emeklilik yarın
   Anayasa Mahkemesi'nde
Anayasa Mahkemesi, FP'nin, Sosyal Güvenlik Yasası'nın iptali için açtığı davada, "yürürlüğün durdurulması" istemini yarın görüşecek. Yüksek Mahkeme, aralarında yerel mahkemelerden gelen davaların da bulunduğu çok sayıda yasa hükmünün iptal istemini 28 Aralık Salı günkü gündemine aldı. Anayasa Mahkemesi'nin gündeme aldığı davalar arasında, FP'nin, Sosyal Güvenlik Yasası'nın iptali için yaptığı başvuruda ayrıca talep ettiği, "yürürlüğünün durdurulması" ve kamuoyunda "basın affı" olarak bilinen yasanın iptali istemleri bulunuyor. Yüksek Mahkeme ayrıca, yine geçen yasama döneminde TBMM Genel Kurulu'nda içtüzük ihdası yapıldığı ve bunun Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla yapılan başvuruyu da salı günkü gündemine aldı.
Anayasa Mahkemesi'nin 28 Aralık'taki gündemine aldığı başvurular arasında, Türk Ceza Kanunu'nun, çok sayıda suç için uygulanacak para cezalarının günün koşullarına uyarlanmasını öngören ek 2. maddesinin iptali istemi de bulunuyor.
www.evrensel.net