Fotoğraf: AA

DİSK'ten Emek Platformu'na çağrı

DİSK, yarın İzmit'te toplanacak olan Emek Platformu'na emekçilere yönelik saldırılara karşı etkin mücadele etme çağrısında bulundu.

DİSK'ten Emek Platformu'na çağrı
DİSK üyeleri, Emek Platformu'nun özelleştirme, sosyal güvenlik, kıdem tazminatları, esnek çalışma, sendikalaşma önündeki engeller ve işten atmalar konularındaki sorunlara etkin bir şekilde müdahale etmesini ve bu amaçla ortak bir mücadele programı oluşturulmasını istediler.
DİSK'in Bölge Temsilciler Meclisi toplantıları başladı. İstanbul, Ankara, Adana ve Bursa'da dün yapılan toplantılar, bugün de İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Edirne, Samsun ve Antalya'da gerçekleştirilecek.
AB sürecine müdahale
DİSK İstanbul Temsilciler Meclisi Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde toplandı. Toplantıda konuşan DİSK Genel Başkanı Vahdettin Karabay, önümüzdeki toplusözleşme görüşmeleri ve yasa değişikliği tartışmalarının oldukça çetin geçeceğini belirterek, "İşgüvencesi için mücadele etmeliyiz. Kazanılmış haklarımız ve kıdem tazminatı hakkımızdan taviz veremeyiz" dedi.
Türkiye'de rejimin her bakımdan yeniden yapılandığını, ekonomide piyasanın ve paranın herşeyin üstünde tutulduğu, toplumsal yararın tümüyle unutulduğu bir ekonomik politika izlendiğini söyleyen Karabay, Avrupa Birliği adaylığıyla topluma aşırı iyimserlik duygusu verildiğini, ancak buna karşı ihtiyatlı olunması gerektiğini söyledi. Karabay, "Emek güçleri kendi talepleriyle bu sürece müdahale etmediği sürece, AB'nin demokratik ve sosyal yönden gelişemeyeceği ve bir ticari blok olmanın ötesine geçemeyeceği açıktır" diye konuştu.
IMF reçetelerinin sosyal adaletsizliği dayanılmaz boyutlara tırmandırdığını belirten Karabay, ücretlerin yüzde 25 enflasyon hedefine ayarlanarak, çalışanların adeta açlığa mahkûm edilmek istendiğini söyledi. Karabay, sosyal harcamaların kısılmasının ise başta eğitim ve sağlık olmak üzere temel kamu hizmetlerini daha da küçülteceğini, bunun da daha adaletsiz bir düzen anlamına geldiğini ifade etti.
Emekçilerin fiili gücü
İşveren örgütleri ve hükümetin, işçilerin işgüvencesi talebine "kıdem tazminatının kaldırılması ve esnek üretim" tehdidi ile karşılık verdiğini söyleyen Karabay, şunları söyledi: "Önümüzdeki süreçte toplusözleşmeler büyük önem kazanacaktır. İşverenler bu süreci ortak bir yaklaşımla ele alıyorlar. Bu dönemde her sektörde benzer işveren talepleriyle karşılaşmamız mümkündür. Özellikle esnek çalışmaya ilişkin ciddi bir işveren baskısına hazırlıklı olmalıyız. Ayrıca, çalışma yasalarında sermaye talepleri doğrultusunda yapılmak istenen değişikliklere karşı emekçilerin fiili gücünü öne çıkarmalı ve bu gücü var olan antidemokratik yasal engellere karşı da devreye sokabilmeliyiz."
Sosyal güvenlik sisteminin adım adım tasfiye edildiğini, sendikalaşmanın engellendiğini, sendikalaşan işçilerin işten atılmalarının sürdüğünü belirten Karabay, çalışanların haklarını alabilmeleri için bütün emek güçlerinin birlikte çalışmasının zorunlu olduğunu, bunun önemli araçlarından birinin de Emek Platformu olduğunu hatırlattı.
IMF hayranı hükümet
DİSK Ankara Merkez Temsilciler Meclisi, dün Genel-İş Genel Merkez Salonu'nda toplandı. Toplantıdan önce konuşan DİSK Ankara Merkez Temsilcisi Tayfun Görgün, özelleştirmeden tahkime, sosyal güvenliğe, serbest bölgelere, çalışanların hak ve ücretlerine kadar her şeyin IMF'nin istekleri doğrultusunda yapıldığını beliterek, Emek Platformu'nun 'IMF hayranı hükümet'in saldırılarına karşı, 27 Aralık Pazartesi günü toplanacağını hatırlattı.
DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Enver Öktem, sendikal hareketi ve DİSK'i çok önemli sorumlulukların beklediğini belirterek, hedeflerinin, işgüvencesi yasasının bir an önce çıkması, kıdem tazminatlarının asla pazarlık konusu yapılmaması, esnek çalışma saldırısına karşı uyanık olmak, sigorta bildirim hakkının kullanılması, işkolu, işletme barajlarının, grev yasaklarının kaldırılması olduğunu ifade etti.
Her düzeyde müdahale
Adana'da Seyhan Kültür Merkezi'nde yapılan Temsilciler Meclisi toplantısına 50 civarında şube yöneticisi ve işyeri temsilcisi katıldı. Basına kapalı yapılan toplantı öncesinde basın açıklaması yapan DİSK Eğitim Daire Başkanı Çetin Uygur, Emek Platformu'nu genel ve yerel düzeyde güçlendirmek gerektiğini söyledi. Uygur, "Türkiye'de rejim her bakımdan yeniden yapılanıyor. Ekonomide, siyasette, devlet yapılanmasında, kısaca sosyal ve siyasal yaşamın her alanında değişiklikler gündeme getiriliyor. Süreci yakından izlemeli ve politikamızı oluşturmalıyız. Mücadele ve sendikal harekette başarı buna bağlı. Emek güçlerinin bütünlüğünü sağlayacak ve siyasette emek lehine mücadele edebilecek en önemli araçlardan biri de Emek Platformu'dur. Emek Platformu'nun örgütlü mücadeleyi ortak bir program çerçevesinde yürütmesi için ısrarlı olacağız" dedi.
www.evrensel.net