25 Aralık 1999 03:00

Tarımı bitirme taahhüdü

Hükümet, IMF'ye tarımı bitirme konusunda taahhütte bulundu. Stand-by anlaşması kapsamında verilen "niyet mektubu", üreticiler aleyhine düzenlemelerle dolu.

Paylaş
Tarımı bitirme taahhüdü
Hükümetin IMF'ye sunduğu niyet mektubunda yer alan tarım konusundaki taahhütler, tamamen üreticilerin aleyhine düzenlemeleri öngörüyor. Niyet mektubunda, üreticilere yönelik sübvansiyonların aşamalı olarak kaldırılması öngörülürken, Ziraat Bankası'nın kredileri de "zarar ettiği" gerekçesi ile azaltılacak. Faiz oranlarının ise yükseltilmesi öngörülüyor. Ayrıca tarımsal birliklerin "özerkliği"ni sağlama gerekçesi ile hazırlanacak yeni yasal düzenleme sonucunda, birlikler devlet desteğinden yoksun bırakılacak.
Hükümet, IMF'ye tarımı bitirme konusunda taahhütte bulundu. Stand-by anlaşması kapsamında verilen "niyet mektubu", üreticiler aleyhine düzenlemelerle dolu. Niyet mektubunda, tarımda destekleme sisteminin değiştirilmesi, sübvansiyonların azaltılması, ürün alım fiyatları artış oranının hedef enflasyon oranı ile sınırlandırılması, sübvansiyonlu kredi uygulamasına son verilmesi öngörülüyor.
Destekleme kalkıyor
Niyet mektubunda yer alan taahhütlerden ilki olan sübvansiyonlu kredi uygulamasına son verilmesi amacıyla, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın kullandırdıkları kredilerin faizinin, iç borçlanma senetlerinin faizine endekslenmesine ilişkin kararname, geçen salı günü Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Tarımsal destekleme sisteminin değiştirilmesine yönelik altyapı çalışmalarını yürütecek, Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu da oluşturulmuştu.
Ziraat Bankası ve Halk Bankası tarafından verilen kredi sübvansiyonlarının toplam maliyeti, 1999 yılı için tahmin edilen GSMH'nin yüzde 1.2'lik seviyesinden, 2000 yılında yüzde 0.06'sına indirilecek.
Sübvansiyonlu faiz oranı, referans oranına eşit hale gelinceye kadar düşürülmeyecek. Referans oran, son 3 aydaki 12 aylık veya 12 aya en yakın vadeli Hazine bonosu ihaleleri ortalama faiz oranının 1.05 ile çarpılması ile hesaplanacak. Daha sonra sübvansiyonlu oran referans oranı ile aynı kalacak. Referans oranı artmaya başlarsa, referans oranının sübvansiyonlu oran üzerinde kalan yüzdelik farkı artmayacak. Ziraat Bankası ve Halk Bankası tarafından verilen sübvansiyonlu kredi miktarındaki artış, 2000 yılında yüzde 55'i geçemeyecek. Gübre ve diğer girdi sübvansiyonları 2000 ve 2001'de nominal olarak sabit tutularak, reel olarak azalması sağlanacak. Niyet mektubunda, tarımda yeniden yapılanma programının orta vadeli amacının, "var olan destekleme politikalarını safhalar halinde ortadan kaldırmak ve fakir çiftçileri hedef alan doğrudan gelir desteği sistemine geçmek" olduğu belirtildi.
ÖNCEKİ HABER

Kofi Annan vefalı çıktı!

SONRAKİ HABER

DİSK, 1 Mayıs öncesi bildiri dağıtımlarına devam ediyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa