24 Aralık 1999 03:00

'Niyet'leri emekçileri ezmek

Hükümetin IMF'ye stand-by için verdiği niyet mektubunda, tamamen emekçi karşıtı politikalar var. Sosyal güvenliğe yönelik tasfiye ve özelleştirme politikaları sürecek.

Paylaş
Niyetleri emekçileri ezmek
Hükümetin IMF'ye sunduğu ve neleri yapmayı taahhüt ettiğini içeren "niyet mektubu" dün açıklandı.
Mektupta yer alan "niyetler"in tamamı emekçilerin aleyhine. Tarımsal sübvansiyonun kaldırılması, memur maaşlarına en asgari düzeyde zam yapılması ve özelleştirme, anlaşmanın temel maddelerini oluşturuyor.
Türkiye'nin 9 Aralık'ta verdiği ve IMF'nin onayladığı niyet mektubu açıklandı. Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Recep Önal ve Merkez Bankası Başkanı Gazi Ercel tarafından, IMF Başkanı Michel Camdessus'a hitaben yazılan niyet mektubunda, üç yıl süreyle uygulanacak programa IMF 4 milyar dolarlık parasal destek verecek. Niyet mektubunda, memur maaşlarındaki artışın 2000 yılında yüzde 25'le sınırlandırılması, tarımsal desteklemenin 2000 yılında sınırlandırılması, hububat destekleme alım fiyatlarının düşürülmesi ve IMF'nin istediği fiyatların açıklanması öngörülüyor. Ayrıca özelleştirme, yine 2000 yılının da baş hedefi. Türkiye, 2000 yılında 7.6 milyar dolarlık özelleştirme geliri sağlamayı taahhüt ediyor. Bu gelirin 4.5-5.5 milyar dolarının enerji ve telekomünikasyon sektörlerindeki özelleştirmelerden sağlanması öngörülüyor. 20001 yılında ise 6 milyar dolarlık bir özelleştirme yapılması taahhüt ediliyor.
Enflasyonun düşürülmesi ise tamamen emekçi kesimlerin baskı altına alınması üzerine kurulu. Nitekim memur maaşları ile işçi ücretlerinin olabildiğince düşük tutulması, IMF'nin üzerinde ısrarla durduğu konulardan birisi. Mektupta temel konular hakkında şu taahhütlerde bulunuldu:
Özelleştirme son hız
"Faiz oranlarının düşmesi ve ekonomik etkinliğin artması için özelleştirme gelirlerinin artırılması şarttır. Bu amaçla Meclis Ağustos 1999'da imtiyaz sözleşmelerinde uluslararası tahkime izin veren, ilgili yasaların devlet imtiyazının kapsamını tanımlamasına izin veren, sözleşmelerin gözden geçirilmesinde Danıştay'ın rolüne açıklık getiren, belli başlı Anayasa değişikliklerini onaylamıştır. Bu önemli adımın üzerine, Türk Telekom'u Türk Ticaret Kanunu'na tabi bir kurum yaparak özel sektör kuruluşu gibi hareket etmesini sağlayacak ve sabit hatlı telefonlarda en az 2002 yılı sonuna kadar istisna hakkını koruyacak ve telekomünikasyon sektörü için düzenleyici bir organ tesis edecek, hukuki tedbirler yürürlüğe konacaktır. Kanunun geçmesini takip eden üç-altı ay içinde bu organ tesis edilecektir."
Sosyal güvenlikte tasfiyeye devam
"Yeni hükümet, sosyal güvenlik reformuna ilişkin kapsamlı gündemin ilk parçasını tamamlamış bulunmaktadır. Hükümet, gelecek aylarda bir taraftan kapsamı, prim ödemeyi ve idari etkinliği artırmak amacıyla idari reformlar yaparken, diğer taraftan uzun vadeli tasarruf kaynaklarını çeşitlendirme açısından özel emeklilik fonlarına yönelik hukuki çerçeveyi oluşturarak, sosyal güvenlik reformuna derinlik kazandırmayı planlamaktadır. Bu alanda kaydedilecek ilerleme gelecek program gözden geçirmelerinin konusu olacaktır."
Ücret ve maaşlar düşürülecek
"Gelirler politikası enflasyondaki düşüşü ve döviz kuru politikamızı desteklemek ve özellikle özel sektöre ücret ve fiyat artışlarını hedef enflasyon ile aynı oranda belirlemeleri hususunda yol göstermek açısından temel olacaktır. Bu amaca yönelik olarak memurların ücret artışları hedeflenen TÜFE enflasyon oranı (2000 yılında toplam % 25, % 15'i Ocak 1'de ve geri kalanı Temmuz 1'de) ile aynı olarak belirlenecektir. Bu artışların, memurları alım güçlerinde meydana gelecek azalmaya karşı korumaya yeteceğine inanıyoruz."
Tarımsal desteğe son
"Halihazırda uygulanmakta olan tarımsal destekleme politikaları fakir çiftçilere destek sağlamanın en düşük maliyetli yöntemi değildir. Yapılan uygulama, piyasadaki fiyat sinyallerini bozarak kaynak dağılımını kötü etkilemekte, fakir çiftçilerden çok zengin çiftçilere fayda sağlamakta ve tarım alanındaki karar verme mekanizmasının birçok bakanlık ve kamu kurumu arasında dağılmasından ötürü husule gelen parçalı yapı nedeniyle tutarlı olamamaktadır.
Bütün bunların ötesinde, bu politikalar, son yıllarda ortalama olarak GSMH'nın % 3'ü gibi bir maliyet ile vergi mükellefleri üzerine ağır yük getirmektedir. Reform programımızın orta vadeli amacı var olan destekleme politikalarını safhalar halinde ortadan kaldırmaktır. Hükümet adına tarım satış kooperatifleri ve bunların kurduğu birlikler tarafından yürütülen sınai tarımsal ürünlere ilişkin destekleme alımlarına ilişkin olarak ise birliklere tam muhtariyet sağlayan taslak kanun 2000 yılı Mart ayına kadar parlamentodan geçirilecektir."
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

Yurdun her köşesinde öfke

SONRAKİ HABER

Brexit’te son durum: AB’den İngiltere’ye iki senaryo

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa