Sermayeden daha fazla vergi alınsın

Petrol-İş, bütçenin büyük bölümünü faiz ödemelerine ayıran hükümetin, sermaye kesiminden daha çok vergi almasını istedi.

Sermayeden daha fazla vergi alınsın
Petrol-İş, bütçenin büyük bölümünü faiz ödemelerine ayıran hükümetin, temel sorunlar karşısında kıpırdayamaz hale geldiğini vurgulayarak, sermaye kesiminden daha çok vergi alınmasını istedi.
Petrol-İş tarafından 2000 yılı bütçesine yönelik olarak yapılan bir araştırmada, bütçenin, 1994 yılından sonra iyice yoğunlaşan kazanımları eritme politikasının bir aracı olduğu belirtildi. IMF'nin, uluslararası sermayenin ve yerli sermayenin çıkarlarının bütçeye belirgin biçimde yansıdığı belirtilen araştırmada, "Bütçenin yüzde 45'ini faiz ödemelerine ayıran hükümet, depremde olduğu gibi, ülkenin diğer temel sorunları karşısında da kıpırdayamaz bir halde demektir. Çünkü gelirlerin yaklaşık yarısının faizlere ayrıldığı bir bütçede, çok açıktır ki hükümetin kendisi icra gücünü yitirmiş durumdadır" denildi.
Bütçenin toplumun geniş kesimlerinin yaşam koşullarını iyileştiren bir belge haline getirilmesinin hem vergi toplama hem de harcamalar bakımından tercihlerin değiştirilmesi ile mümkün olacağı vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:
"Milli gelirin yüzde 50'den fazlasına sahip olan sermaye kesiminden daha çok vergi alınmalıdır. Bunun için kurumlar ve sermayenin Gelir Vergisi artırılmalı, kayıtdışı sektörler ile kayıtdışı faaliyetler mali kapsama alınarak, vergi alanı genişletilmelidir. Bütçe açığının kapatılması için, 1994 yılında sermaye şirketlerine getirilen nek aktif ve ekonomik denge vergisi gibi uygulamalar da gündeme getirilebilir. Vergi toplanmasında, ücretli çalışanlar ve diğer emekçi kesimlerle yoksullar gözetilmelidir. Bunun için ücretten kesilen gelir vergilerinde ve tüketim ürünleri üzerindeki vergilerde indirim yapılmalıdır."
www.evrensel.net