TÜMÖD'den YÖK ve TBMM'ye tepki

Tüm Öğretim Üyeleri Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Hatipoğlu, "Kamuyu temsil eden Meclis, kişilere özel yasa çıkarıyor" dedi.

TÜMÖD'den YÖK ve TBMM'ye tepki
Tüm Öğretim Üyeleri Derneği (TÜMÖD) Genel Başkanı Prof. Dr. Tahir Hatipoğlu, YÖK ve TBMM'yi, devlet üniversitelerini göz ardı ederek, önceliği vakıf üniversitelerine vermekle eleştirdi.
Devlet üniversitelerinin mevzuat ve mali yönden büyük sorunlar yaşamasına karşın, YÖK Yasası'nda yalnızca vakıf üniversiteleri ile ilgili değişiklik yapılmasını "abesle iştigal" olarak değerlendiren Hatipoğlu, "Kamuyu temsil eden Meclis kişilere özel yasa çıkarıyor" dedi.
Prof. Dr. Tahir Hatipoğlu ANKA'ya yaptığı açıklamada, YÖK Yasası'nda yalnızca vakıf üniversitelerini ilgilendiren maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin tasarıyı eleştirdi.
Devlet üniversitelerinin mevzuat ve mali yönden önemli sorunlar yaşadığını, ancak YÖK ve TBMM'nin önceliği vakıf üniversitelerine verdiğini belirten Hatipoğlu, "Devlet üniversiteleri büyük darboğazlar yaşarken, vakıf üniversiteleri ile ilgili yasal düzenleme yapmak, abesle iştigaldir. Üzüntü vericidir.
Kamuyu temsil eden TBMM, kişelere özel yasa çıkarıyor" dedi.
Amaç Koç ve Sabancı'yı rahatlatmak
Tasarı ile vakıf üniversitesi mütevelli heyetinin yapısının değiştirilerek, ilkokul mezunlarının da heyete girmesinin yolunun açıldığını kaydeden Hatipoğlu, "Vakıf üniversitelerinde, üniversitenin temsilcisi rektör değil, mütevelli heyet başkanıdır.
Şimdi ilkokul mezunlarının da heyet başkanı olabilmesinin yolu açılıyor. Mütevelli heyet başkanı olamayan Kadir Has, Sakıp Sabancı gibi isimlerin önü açılıyor.
İlkokul mezunu bir kişinin üniversiteyi temsil etmesi, akademik özgürlüğe ve bilimsel geleneğe aykırıdır" diye konuştu.
Orman arazilerinin vakıf üniversitelerine tahsisine de karşı çıkan Hatipoğlu, Tasarı'nın bir amacının da Koç ve Sabancı Üniversitesi'nin Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu'nun kararıyla yaşadıkları sıkıntının giderilmesi olduğunu belirtti. Tüm Öğretim Üyeleri Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tahir Hatipoğlu, "Devlet, devlet üniversitelerinden esirgediğini vakıf üniversitelerine veriyor. Bu tasarı, Orman Yasası'nı özel olarak yürürlükten kaldırmaya yöneliktir. Yasa çıkınca, vakıf üniversiteleri dağlara bile el koyacak.
Ayrıca Koç ve Sabancı Üniversitesi ile igili Danıştay'ın kararı var ve bu karar hukuk kamburu olarak duruyor. Şimdi bu tasarı ile bu kambur da ortadan kaldırılacak. Bu kişilere özel yasa değil de nedir" şeklinde konuştu.
www.evrensel.net