Durmuş'un kadrolaşmasına

   Danıştay engeli

Durmuş'un kadrolaşmasına Danıştay engeli
Danıştay, Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un yönetmelik değişikliği ile şef ve şef yardımcılığı kadrolarının belirlenmesinde yapılan sınavı kaldırmasını "hukuka aykırı" buldu. Durmuş'un yönetmelik değişikliği ile Sağlık Bakanlığı ve SSK'ya bağlı hastanelerdeki şef ve şef yardımcılığı kadrolarının belirlenmesi amacıyla yapılan sınavı kaldırmasını eleştiren Türk Tabipleri Birliği, yürütmenin durdurulması için dava açmıştı.
Danıştay 5. Dairesi'nin gerekçeli kararında; yönetmelik değişikliğinden önce sistemin olabildiğince objektif bir hale getirildiği, şef ve şef yardımcılıklarına yapılacak atamalarda sınav yönetiminin benimsenmesinin ve bu çerçevede nesnel ölçütlere yer verilmesinin önemli olduğu vurgulanırken, değişikliğin profesör veya doçent ünvanını taşımayan şef veya şef yardımcısı olmayan aday, yetişmiş uzmanlar yönünden aleyhe sonuç doğurduğu, bunun da fırsat eşitliği ilkesine aykırı bulunduğu dile getirildi.
Bakan Durmuş'un yönetmelik değişikliğinden sonra yaptığı atamaları da inceleyen Danıştay, atamaların eğitimin aksamasına sebep gösterilerek kadroların doldurulmasını sağlamakla ilgisini çelişkili buldu.
www.evrensel.net