Avrupa'nın 2000 korkusu işsizlik

Avrupa'nın 2000'li yıllardaki en önemli ekonomik ve sosyal sorunu, yüksek oranlı işsizlik olacak.

Avrupa'nın 2000 korkusu işsizlik
Avrupa'nın 2000'li yıllardaki en önemli ekonomik ve sosyal sorunu, yüksek oranlı işsizlik olacak. Avrupa Sanayi ve İşveren Konfederasyonları Birliği (UNICE) tarafından hazırlanan "Şirketlerin 2000'li Yılların Avrupa Sosyal Politikasına Bakış Açısı" başlıklı raporda bu sorun üzerinde duruldu. Raporda, Avrupalı işverenlerin, 2000'li yıllarda AB'nin öncelikli sosyal sorunlarına ve izlenmesi gereken sosyal politikanın temel esaslarına ilişkin görüşlerine yer verildi. Avrupa'nın en temel ekonomik ve sosyal sorunu olarak nitelendirilen yüksek oranlı işsizliğin, ülkelere göre değişkenlik gösteren nedenlerden kaynaklandığının altı çizilen raporda, çözümün de her ülkenin kendi koşullarında aranması gerektiği anlatıldı. Raporda, bu konuda AB'nin rolünün ise her ülkeyi tüm piyasaların yapısal reformu için etkili politikalar izlemeye teşvik etmek suretiyle ülkeler bazında analiz yapmak olması gerektiği savunuldu.
UNICE raporuna göre, reformların gerçekleşmesi, işgücünün ve tüm toplumun göstereceği olumlu yaklaşıma bağlı bulunuyor. Sosyal diyaloğun etkili olabilmesi için hem işveren ve işçi kesimlerinin, hem de Avrupa'nın çeşitliliği ile sahip olduğu özelliklerin dikkate alınması gerektiği ifade ediliyor. Sosyal diyaloğun, işsizlerin "iş bulma ve sürekli değişim içinde olan çalışma yaşamında güvenlikte olma" gereksinimleri ile şirketlerin "küresel bir ekonomide daha çok esneklik" beklentileri arasında bir denge kurulmasına yardımcı olacağı belirtiliyor.
Avrupa sosyal politikasına yönelik nitel bir yaklaşım geliştirilmesinin olumlu sonuçlar doğuracağı, bunun Avrupa'nın istihdam potansiyelini serbest bırakmanın yanında, piyasaların aşamalı olarak bütünleşmesine de olanak tanıyacağı iddia ediliyor.
www.evrensel.net