400 kışlık çadır kayıp

Deprem bölgesinde çok sayıda depremzede kışı, yazlık çadırlarda geçirmek zorunda kalırken, İsviçre'den gönderilen 400 kışlık çadırın kayıp olduğu ortaya çıktı.

400 kışlık çadır kayıp
Deprem bölgesinde çok sayıda depremzede kışı, yazlık çadırlarda geçirmek zorunda kalırken, İsviçre'den yardım amacıyla gönderilen 400 kışlık çadırın kayıp olduğu ortaya çıktı. İsviçre'nin yarı resmi yardım kuruluşu olan HIOB Internationol firması, 6 vagon dolusu yardım malzemelerinin arasında bulunan 400 adet kışlık çadırın, deprem bölgesine ulaşmadığını açıkladı.
HIOB International'ın Türkiye-Ortadoğu Temsilcisi ve Dr. Sedat İğdeci, temsilcisi olduğu HIOB International'ın, yardım malzemesi göndermek için harekete geçtiğini ve TCDD aracılığıyla 6 vagon dolusu yardım malzemesi gönderdiğini hatırlattı.
HIOB'un göndereceği yardım malzemelerinin miktarının 26 vagon olacağını, ilk etapta 6 vagonun geldiğini, diğer 20 vagonun gelmesi için TCDD ile çalışmaların sürdüğünü ifade eden işadamı İğdeci, malzemeleri getiren posta vagonların TCDD'ye hibe edildiğini de kaydetti. Sedat İğdeci, söz konusu 6 vagonun içinde, "Türkiye'de sadece Amerikan Hastanesi'nde olduğu belirtilen tıbbi bilgisayar cihazlarının bulunduğunu söyledi. 400 adet 10'ar kişilik soba kurulabilen kış çadırı, 2 adet 20 metrekarelik sağlık ocağı olarak kullanılabilecek doktor konteyneri, 100 adet otomatik tekerlekli sandalye, 200 adet hasta yatağı (komple organize), 5 hidrolik hasta taşıyıcı takımı, 5 adet steril cihazı ve çok sayıda tıbbi malzeme ile çocuklar için 20 adet bisiklet" bulunduğunu anımsattı.
Çadırlar hiçbir yerde yok
400 adet çadır için, Bern Başkonsolosluğu'nda HIOB International'ın sahibi Helmud Wittwer ve konsolosluk yetkililerinin de imzaları bulunduğu hibe senedi düzenlendiğini bildiren İğdeci,
İsviçre'de vagonlara yüklenen çadırların Türkiye'de "yok" olduğunu ileri sürdü. "Gecikmeli de olsa" bu yardım malzemelerinin 400 adet kış çadırı haricinde depremzedelere ulaştığını, ancak, kış çadırlarının deprem bölgesinde olmadığını savunan Sedat İğdeci, yardım malzemelerini Türkiye'de boşaltan TCDD yetkililerinden, P.S:50-8500-33-872-0 No'lu vagona yüklenen 400 adet kış çadırının akıbetini soruyor.
Bölgede kendi imkânları ile araştırma yaptırdığını, ancak bu çadırların izine raslamadığını ifade eden işadamı İğdeci, yetkililerin çadırların yerini kendisine bildirmeleri halinde "rahatlayacağını", aksi takdirde "Bu işi çözene kadar uğraşacağını" dile getirdi.
İğdeci, İsviçre'den gelecek 20 vagonluk yardım için; TCDD'de yardımların gelişini hızlandıracak yetkiliye ulaşamadığını, ulaştığı kişilerin de "gelecek olan malzemeler işe yaramaz" dediğini iddia etti.
Sedat İğdeci, TCDD'de görevli bir kişinin, daha önceki vagonlar için birtakım bedeller ödendiğini, yeni gelecekler için de 18 milyar masraf edilmesi gerektiğini gerekçe göstererek, "Sağlık Bakanlığı'nın parayı onların ödemesi lazım" dediğini ve bu görüşmeden sonra da yetkililerin telefonlarına çıkmadığını anlattı. src=/resim/b1.gif width=5>
Başa dön


Telekom için ortak mücadele çağrısı
Türk Telekom'un özelleştirilmesine yönelik hazırlıkları protesto eden KESK'e bağlı Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası (Haber-Sen), bu satışın başta çokuluslu tekeller olmak üzere sermayenin lehine, emekçilerin ve ülkenin ise aleyhine sonuçlar doğuracağını vurguladı. Büyük mücadeleler sonucu elde edilen hakların gasp edilebilmesine yönelik saldırıların IMF ve Dünya Ticaret Örgütü'nün direktifleri üzerine gerçekleştiğini ifade eden açıklamada, bugüne kadar ortaya çıkan tablonun, Telekom'un özelleştirilmesi esnasında da değişmeyeceğinin altı çizildi. Haber-Sen, işkolundaki tüm örgütleri, saldırılara karşı "Telekom satışından pay kapma çabası için değil emekçilerin ve ülkemizin çıkarları için" birlikte direnmeye çağırdı.
"Telgraf ve Telefon Kanunu, Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kununu ile Telsiz Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın sırasıyla çalışanlara, halka ve ülkeye kaybettirecekleri aşağıda sıralanıyor:
Çalışanların Kaybecekleri
 • Tüm çalışanlar SSK'lı yapılacak, istemeyenler başka kurumlarda daha az ücretle çalışmak zorunda bırakılacaktır.
 • Telekom yönetim kuruluna, çalışanların sosyal, özlük ve ekonomik haklarını dilediği gibi daraltma fırsatı sağlanacaktır.
 • AKTAŞ, NETAŞ, TELETAŞ'ta söz konusu olduğu gibi tüm çalışanlar sendikasızlaştırılacak ve işten atılmalar kolaylaşacaktır.
 • Tüm çalışanları ve tenzilden yararlanan tüm kişi ve kuruluşların "telefon tenzil hakkı" kalkacaktır.
  Halkın Kaybedecekleri
 • Haberleşme hizmeti gibi çok önemli bir kamu hizmeti kamu niteliğinden çıkartılarak Ulaslararası tekellerin inisiyatifine bırakılacaktır.
 • Halkın malı olan arazilere yabancı şirketlerce işgal hakkı getirilecek, tahkim yasası imtiyazından yararlanan bu şirketlerin yanlış uygulamalarına karşı itiraz hakkımız dahi olmayacaktır.
 • Özel kuruluşlar, faaliyet gösterdiği bölgelerde serbest fiyat uygulayacağından Telekom hizmetleri daha pahalıya sunulacaktır.
 • Uluslararası telefon görüşmeleri ucuzlarken, yoksul halkın şehir içi ve şehirlerarası görüşmeleri pahalılaşacaktır.Türkiye'nin Kaybedecekleri
 • Telekom İmtiyaz Sözleşmeleri ile ulusal ve ulusötesi tekelci şirketlere aktarılarak ülke çıkarları göz ardı edilecektir.
 • Devlet denetimi tamamen siyasal bir tekel haline dönüştürülüyor. Yani Telekom hizmetlerine ilişkin her türlü görev sözleşmesi, imtiyaz sözleşmesi, ruhsatlandırma ve genel izin hakkı konularında, Ulaştırma Bakanlığı tek söz sahibi olmaktadır.
 • Danıştay sadece görüş sunan bir kurum haline dönüştürülürken, Sayıştay ve diğer denetim kurumlarının yetkisi kaldırılıyor.
 • % 51'i devletin olan Türk Telekom'a özel kuruluşlar tarafından her türlü ara bağlantı sağlama olanağı getirerek yatırım yapma yükümlülüğü devlete veriliyor, parayı toplama ve kâr sağlama işi özel sektöre bırakılıyor.Telekom gibi altın yumurtlayan bir tavuk yumurta parasına satılacaktır.
 • En çok kurumlar vergisi ödeyen kuruluşlar arasında olan Telekom'un satılması ile Hazine'nin önemli bir kaynağı kuruyacaktır.
 • Devlet Tahkim Yasası gereği batık şirketlere tazminat ödemek zorunda kalacaktır.
  www.evrensel.net